Rosulullah Tak Pernah Mau Merberkahi Negeri Wahabi Setan Najd

5/ 5 (99)
Rosulullah Tak Pernah Mau Merberkahi Negeri Wahabi Setan Najd
WAHABI VERSI MUFTY SAUDI
berkata ibnu baz dalam fatawa nur ala ad darb dlm pertanyaan ke 6:

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ: ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻳﺴﻤﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ؟ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻴﻜﻢ
؟ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ

: berkata orang yang bertanya; wahai fadil atas syaikh sebagian orang telah menamai ulama ulama di saudi dengan nama alwabiyah, apakah anda ridho dgn penamaan tersebut? dan apa bantahan terhadap orang yang menamai degan nama tersebut?

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻫﺬﺍ ﻟﻘﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻧﺠﺪ ﻳﻨﺴﺒﻮﻧﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﺔ
؟ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ .... ﻭﺻﺎﺭ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﻭﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﻧﺠﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻫﺎﺑﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ، ﻭﺃﻣﺮ
ﺑﺎﻹﺧﻼﺹ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺳﻤﻲ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻘﺐ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻟﻠﻪ، .... ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ......

: syaikh berkata:jawaban: ini adalah nama laqob yg mashur bagi ulama tauhid di najd yg menisbatkan dirinya kepada muhamad bin abd wahab rahimahullah,maka pengikutnya dan orang orang yangg mengikuti dakwahnya di daerah najd disebut alwahabi, maka nama ini adalah nama alamiyah bagi semua yg mengajak kepada tauhid dan melarang daripada syirik dan bergantung kpd qubur,batu,pohon dan mereka yg ihlas bertauhid kpda allah di sbut wahabi, inilah asal penyebutan dan panggilan wahabi yakni penisbatan kepada syaikh muhamad bin abd wahab bin sulaiman bin ali at tamimi al hambali yg mengajak ke jalan allah.
JADI YG MENISBATKAN DAKWAHNYA KEPADA FEMAHAMAN MUH BIN ABD WAHAB DI SEBUT WAHABI!
 Benarkah ajaran dari najd yang di dakwahkan oleh muhammad bin abdul wahab ini memurnikan aqidah atau yang kita kenal dengan propaganda mereka sebagai dakwah tauhid ?
h h h h tentu saja sebagai pemeluk ajaran wahabi mufty saudi ini menjaga citra golongannya
mari kita simak sahih buhkori berikut
najd(Riyadh) sebagai puast pemerintahan kerajaan wahabi dan juga sebagai pusat penyebaran ajaran baru wahabi yang ternyata bahwa Rosulullah tak pernah mau memberkahi negeri najd karena di sanalah muncul ajaran tanduk setan fitnahtan lil alamin
TANDUK SETAN , SETAN PENUH TIPU DAYA MENGAKU SALAFY DAN TANDUK YANG MENUSUK UMAT ISLAM MEMECAH BELAH UMAT
AJARANNYA SEBAGI FITNAHTAN LIL ALAMIN , MENEBAR FITNAH PADA UMAT ISLAM DAN FITNAH SEBAGAI UJIAN BAGI UMAT ISLAM DAN DUNIA CENDERUNG RADIKAL HINGGA MELAHIRKAN KHOWARIJ TERORIS ISIS YANG MEMBUAT BURUK CITRA UMAT ISLAM

NAJD ATAU RIYADH ADALAH PUSAT PEMERINTAHAN KERAJAAN WAHABI SEKALIGUS PUSAT PENYEBARAN AJARAN WAHABI TANDUK SETAN LAKNATULLAH oleh karenanya Rosulullah tak pernah mau memberkahi negeri setan najd fitnahtan lil alamin Ibnu Umar berkata, “Nabi berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, Terhadap Najd(Riyadh) kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, ‘Dan Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman.’ Maka, saya mengira beliau bersabda pada kali yang ketiga,(ternyata NAJD) ‘Di sana terdapat kegoncangan-kegoncangan (mengacaukan dunia islam),(gemar) fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan(menyesatkan lagi berbahaya).’” [HR Bukhari] Hadis riwayat Sahal bin Hunaif ra.: Dari Yusair bin Amru, ia berkata: Saya berkata kepada Sahal: Apakah engkau pernah mendengar Nabi saw. menyebut-nyebut Khawarij? Sahal menjawab: Aku mendengarnya, ia menunjuk dengan tangannya ke arah Timur, mereka adalah kaum yang membaca Alquran dengan lisan mereka, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1776) Saat mengatakan itu, Nabi berada di Madinah, Hijaz. Ada pun di timur Madinah/Hijaz adalah Najd, tempat lahirnya AJARAN WAHABI SETAN NAJD LAKNATULLAH FITNAHTAN LIL ALAMIN

0 komentar