bukti Ulama Najd ber AQIDAH Salaf Sebelum Lahirnya Wahabi Setan NAJD - Blog Darurat Wahabi (www.newsalafy.top)

ANTI TERORIS-KHOWARIJ FITNAHTAN LIL ALAMIN membongkar kesesatan dan bahaya ajaran wahabi tanduk setan ahlul fitnah dari najd berdasarkan al qur'an dan as sunnah serta pendapat fatwa para ulama sunni

by , at , have 0 komentar

bukti Ulama Najd ber AQIDAH Salaf Sebelum Lahirnya Wahabi Setan NAJD

newslafy.top 2newsalafy.top


Menjawab Fitnah Wahabi (salafi).
KITAB: NAJATUL KHALAF FI I'TIQAD AS-SALAF ☆÷☆
Seorang ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bermadzhab Hanbali,
Nama beliau : Asy-Syaikh 'Ustman Ibn 'Ustman ibn Ahmad An-Najdi.
Kelahiran tanah Najjad/Riyadh w. 1097 H iaitu kira-kira 13 tahun sebelum kelahiran pengasas golongan wahhabi salafi mujassim.
.
Beliau telah berkata mengenai beberapa perkara dalam mengenal Allah :
.
"Dan WAJIB kita berpegang Teguh serta tanpa ragu-ragu bahwa Allah itu Maha Esa
(dengan tidak Sekutu dalam KetuhananNya),
Maha Esa dengan tidak berhajat kepada yang lain,
Maha Mengetahui dengan sifat 'Ilmu,
Maha Berkuasa dengan sifat Qudrah,
Maha Berkehendak dengan sifat Iradah,
Maha Hidup dengan sifat Hayyun,
Maha Mendengar dengan sifat Sama',
Maha Melihat dengan sifat Bashar
Dan Maha Berkata-kata dengan sifat Kalam.
.
Allah itu Tidak jisim/beranggota, bukan jauhar
(asas dari sesuatu), bukan 'aradh (sifat jisim),
Allah tidak Bersemayam pada Makhluk dan tidak ada makhluk yang Bersemayam padaNya
Dan Allah tidak dikelilingi oleh makhluk.
Justeru, barang siapa yang berpegang atau berkata bahwa Allah di mana-mana tempat dengan DzatNya atau
Pada suatu tempat maka dia Murtad,
Bahkan WAJIB berpegang Teguh serta Tanpa
ragu-ragu bahwa Allah itu berbeda dengan makhlukNya.
.
Allah Taala telah Wujud tanpa Bertempat
Setelah Allah Taala menciptakan tempat...
Allah Taala kekal dengan Tidak bertempat".
Sony Nur
bukti Ulama Najd ber AQIDAH Salaf Sebelum Lahirnya Wahabi Setan NAJD - written by Sony Nur , published at 3/13/2017 09:17:00 PM, categorized as Aqidah Sunni , hadis sahih bongkar sesatnya wahabi . And have 0 komentar
4.82/ 5 (91)
Menjawab Fitnah Wahabi (salafi). KITAB: NAJATUL KHALAF FI I'TIQAD AS-SALAF ☆÷☆ Seorang ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bermadz...
4 Dari 5 BINTANG
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger