ustad wahabi kurang ajar tak punya adab tehadap Rosulullah - Blog Darurat Wahabi (www.newsalafy.top)

ANTI TERORIS-KHOWARIJ FITNAHTAN LIL ALAMIN membongkar kesesatan dan bahaya ajaran wahabi tanduk setan ahlul fitnah dari najd berdasarkan al qur'an dan as sunnah serta pendapat fatwa para ulama sunni

ustad wahabi kurang ajar tak punya adab tehadap Rosulullah

islam sebagai agama yang mengedepankan nilai nilai luhur kemanuasian ataupun ahlaqul karimah termasuk berhubungan dengan sesama juga mengajarkan adab sopan santun ataupun tata krama pada yang lebih tua, menyayangi yang muda ,menghormati guru ataupun ulama termasuk juga menghormati memuliakan Nabi kekasih ALLAH.
Didalam al qur'an sebagai landasan pedoman hidup dan landasan hukum umat islam telah di jelaskan secara langsung oleh ALLAH bagaimana cara atau adab memuliakan Nama Rosulullah
sebagaimana dalam firman ALLAH “Janganlah kalian memanggil (menyebut) Rasul (Muhammad) seperti kalian memanggil sesama orang diantara kalian”. (QS.An-Nur : 63).
Syeikh Muhammad Sulaiman Faraj dalam risalahnya yang berjudul panjang yaitu Dala’ilul-Mahabbah Wa Ta’dzimul-Maqam Fis-Shalati Was-Salam ‘An Sayyidil-Anam dengan tegas mengatakan: Menyebut nama Rasulullah Shollallaah ‘alaih wa sallam dengan tambahan kataSayyidina (junjungan kita) didepannya merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang mencintai beliau Shollallaah ‘alaih wa sallam Sebab kata tersebut menunjukkan kemuliaan martabat dan ketinggian kedudukan beliau. Allah Subhanahu wa ta’aala memerintahkan ummat Islam supaya menjunjung tinggi martabat Rasulullah Shollallaah ‘alaih wa sallam, menghormati dan memuliakan beliau, bahkan melarang kita memanggil atau menyebut nama beliau dengan cara sebagaimana kita menyebut nama orang diantara sesama kita. Larangan tersebut tidak berarti lain kecuali untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah
lain lagi jika ajaran wahabi yang dengan propagandanya menyatakan "kembali ke alqur'an dan as sunnah " yang faktanya dalam masalah ini justru mengabaikan al qu'an  dan as sunnah
berikut ini saya sajikan video ustad wahabi yang justru menebar fitnah melarang umat islam untuk memuliakan menghormati dan menjunjung tinggi Nama Rosulullah DAN TAK LUPA PULA SAYA SERTAKAN DALIL DALIL DARI AL QUR'AN BESERTA HADIS NABI MENGENAi "SAYYIDINA"
KLIK VIDEO BERIKUT :Sep 14, 2016 11:29 PM
indonesia darurat wahabi
ustad wahabi kurang ajar tak punya adab tehadap Rosulullah - written by indonesia darurat wahabi , published at 10/05/2016 11:08:00 PM, categorized as hujjah sunni , kejahatan & sesatnya wahabi . And have 0 komentar
4.82/ 5 (91)
islam sebagai agama yang mengedepankan nilai nilai luhur kemanuasian ataupun ahlaqul karimah termasuk berhubungan dengan sesama juga menga...
4 Dari 5 BINTANG
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger