SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.

5/ 5 (99)
 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.salafy SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.


 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.1 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.2
 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.3 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.

 SEKTE WAHABI ADALAH FIRQOH KHOWARIJ MUSUH AJARAN ISLAM.4


 SEKTE WAHABI ADALAH MUSUH ISLAM.
.
◎ Kaum Wahabi telah mengkafirkan Seluruh Umat Islam,
Dan mereka termasuk ke dalam Sabda Rasulullah Saw.,
“Akan lahir dari keturunan orang ini (dari Bani Tamim) kaum yg membaca al-Qur’an, tetapi tidak sampai melewati batas tenggorokannya (hanya di mulut saja).”
(HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad dan lainnya).
.
◎ Bani Tamim adalah suku pendiri Sekte Wahabi.
(Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi at-Tamimi)
.
◎ Ternyata, berita Muhammad ibnu Abdul Wahab telah mengkafirkan umat Islam yang telah syahadat, shalat, zakat, puasa dan berhaji, bukanlah isapan jempol belaka.
Padahal Nabi Saw telah mewanti-wanti umatnya:
.
“لا يَرْمِي رَجُل رَجُلاً بالفُسُوق، وَلا يَرْميهِ بِالكُفْر، إِلَّا ارْتدتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلِك.”
(رواه البخاري وأحمد والبيهقي)
.
“Janganlah seseorang menuduh orang lain Fasik atau Kafir, karena itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika itu tidak Terrbukti.”
(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Baihaqi)
.
■ MARI KITA LIHAT FATWA DARI PENDIRI WAHABI,
(Muhammad bin Abdil Wahab) dan KETURUNANNYA.
.
○ Didalam Kitab: AD-DURAR AS-SANIYAH FI AJWABATI
AN-NAJDIYAH.
○ PADA JILID: 8, HALAMAN: 391.
.
“Karena sesungguhnya aku (Abdul Latif) menaruh hormat atas apa yang telah dilakukan oleh Saud berupa pembangkangannya atas Umat Islam dan Imamnya (yakni Khalifah Turki Utsmani). Dia (Saud) memerangi umat Islam, yang baik maupun yang jahatnya,
Kecuali yang mau mentaatinya dan bergabung dengannya. Adapun Abdullah telah memperoleh baiat dan kepemimpinan syar’i (umat Islam) secara umum.
Kemudian setelah itu, aku mendapat informasi tentang dirinya bahwa, dia menyurati negara Kafir yang bejad itu,
Meminta bantuannya dan memintanya untuk datang ke negara muslim ini.”
.
○ PADA HALAMAN: 393,
Cucu dari Ibnu Abdul Wahab itu melanjutkan ucapannya dengan PENGKAFIRAN dan CACI MAKI:
.
“Setelah itu, datang kepada kami berita besar yang keji dan sangat menyesakkan dada,
Memadamkan bendera-bendera Islam;
Mengusung panji Syirik kepada Allah
Dan Penyembahan berhala di negeri ini yang sebelum itu Islam kokoh berdiri dan perkasa atas musuh-musuh Allah,
Yaitu dengan datangnya tentara-tentara Turki Utsmani dan penguasaan mereka atas Ahsaa yang dipimpin oleh seorang Thaghut mereka, Daud ibnu Girgis.
Dia mengajak untuk syirik kepada Allah dan penyembahan iblis.”
.
○ PADA JILID 9, HALAMAN: 237.
KITA LIHAT DAN COBA PERHATIKAN....!!!
.
“Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahab (semoga Allah mensucikan ruhnya) berkata:
“Ketauhilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan Anda untuk beriman kepada Allah dan rasul-Nya.
Allah s.w.t. berfirman dalam kitab-Nya:
"Maka bunuhlah orang-orang Musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.
Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.
Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka.’
(QS.at-Taubah [9] :5).
.
Perhatikanlah firman Allah ini..!!,
Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk Membunuh, Mengepung, Mengintai Mereka, sampai mereka bertaubat dari kemusyrikan, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat.
Juga, Nabi Saw telah bersabda:
"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, Mendirikan Shalat, Memberikan Zakat.
Maka jika mereka melakukan itu, terjaga dariku darah dan harta mereka,
Kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya kepada Allah Swt.
.
Ini adalah Sabda Rasulullah Saw dan ulama telah IJMA'
(sepakat) ATAS SEMUA MADZHAB.
(Namun) telah menyelisihi itu dari mereka orang-orang bodoh yang disebut sebagai Ulama dengan mengatakan:
"Siapa saja yang berkata tidak ada tuhan selain Allah,
Maka dia muslim, Haram (terjaga) Darah dan Hartanya.’”.
.
☆ SEKARANG MARI KITA LIHAT JUGA FATWA PENDIRI WAHABI DAN PENGIKUTNYA.
.
○ DIDALAM KITAB: QURRATU 'UYUN MUWAHIDIN.
○ HALAMAN: 48-49.
.
“Perkataan Ibnu Abdul Wahab:
" Dilindungi Harta dan Darahnya, sedangkan perhitungannya di sisi Allah Swt".
Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa harta dan darah seorang muslim tidak dilindungi jika dia (hanya) Bersyahadat ‘TIDAK ADA TUHAN SELAIN ALLAH',
dan (meskipun) dia mengingkari penyembahan kepada
selain-Nya.
Dan jika dia bersyahadat, tetapi tidak mengingkari ibadah kepada selain Allah,
Maka harta dan darahnya menjadi (benar-benar) halal.
Itu dikarenakan dia tidak mengingkari kemusyrikan,
Tidak menolaknya, dan tidak menafikannya sebagaimana kalimat ‘LA ILAHA ILLALLAH’.
.
○ PERHATIKAN POIN INI, KARENA MEMILIKI ARTI YANG SANGAT PENTING.....!!!!!!!!!!.
.
→ Syaikh kita berkata:
'‘Ini termasuk penjelasan yang paling penting tentang makna:
LA ILAHA ILLALLAH'‘,
→ Jadi, sesungguhnya Syahadat saja tidak cukup untuk menjadikan darah dan harta seseorang dilindungi.
Bahkan kalimat ‘LA ILAHA ILLALLAH’,
TIDAK DAPAT DIMENGERTI MAKNANYA BEGITU SAJA,
DAN BUKAN SEBAGAI TANDA IKRAR KEISLAMAN.
Bukan karena orang itu tidak meminta kecuali kepada Allah semata, tidak ada Sekutu bagi.Nya.
Akan tetapi, darah dan harta seseorang dilindungi,
Jika dia kufur kepada penyembahan selain Allah.
Namun jika dia hanya Ragu atau Tawaqquf (tidak bersikap), Maka Harta dan Darahnya tidak dilindungi.
Inilah masalah yang paling pokok.
Inilah penjelasan yang paling Gamblang, dan Hujjah yang paling kuat dalam perdebatan.
Selesai.”
.
◎ INILAH AGAMA WAHABI TANDUK SETAN LAKNATULLAH...!!!
.
● Dari kalimat di atas sangat jelas sekali.....
Ibnu Abdul Wahab dan para Pengikutnya menganggap seseorang yang telah mengikrarkan Syahadat tapi melakukan Tawassul, Tabarruk dll,
Mereka menganggap bhw hal tsb Melakukan ibadah kepada Selain Allah dan Masih belum beragama Islam.
Sehingga darah, harta dan kehormatan mereka masih boleh dijarah/dirampas.
.
● Fatwa diatas Fakta dan terang-benderang kalau dia (wahabi) telah menerapkan kata “Musyrik” dalam al-Qur`an yang seharusnya untuk orang-orang Kafir Quraisy,
Tapi dia terapkan untuk orang-orang Islam yang Bersyahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan mengerjakan Haji.
Secara Langsung, Pendiri wahabi dan pengikutnya telah mengatakan bhw kaum muslimin adalah KAFIR..!!!.
.
Astaghfirulahal adzhiim…
Ajaran apa ini, jika bukan ajaran Iblis..!!!?!

0 komentar