KITAB: TARIKH NAJD, di awal bangkitnya manhaj takfiri fitnahtan lil alamin

5/ 5 (99)
Dikutip dari sahabat facebook Salman Farisi
Dalam kitab Tarikh Najd: 13,
Ibn Ghannam Menyebutkan kondisi kaum Muslimin sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah sebagai berikut :
.
~ Wahhabi Memvonis MAYORITAS Muslim telah syirik dan jahil...!!!.
.
“ Keadaan kaum muslimin sebelum Tegaknya Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab:
Konon Mayoritas Umat Muslim di Kurun 12 Hijriah,
Telah jatuh pada KESYIRIKAN dan kembali kepada JAHILIYAH.
Telah padam Cahaya Petunjuk dalam diri mereka akibat Kebodohan yang mendominasi mereka dan telah dikuasai oleh Hawa Nafsu dan Kesesatan.
Maka Mayoritas kaum muslimin itu telah mencampakkan Kitab Allah (Al-Qur'an) ke punggung mereka,
MENGIKUTI APA YANG DILAKUKAN DATUK-DATUK MEREKA DARI KESESATAN.
.
MAYORITAS KAUM MUSLIMIN MENYANGKA DATUK MEREKA LEBIH MENGETAHUI KEBENARAN DAN LEBIH MENGETAHUI JALAN KEBENARAN.
(Tarikh Najd : 13)
.
● KETERANGAN:
Yang wahabi maksud Dengan Kesyirikan adalah Berziarah kepada Makam-makam orang-orang Shalih dan Bertawassul kepada para Nabi dan orang Shalih baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
.
◎ Lihat...!!,
Begitu Hebatnya Wahabi Talafi Sampai Berani memvonis Sedemikian rupa..??.
~ Hingga Mengatakan:
MAYORITAS KAUM MUSLIMIN MENYANGKA PEMIMPIN MEREKA LEBIH MENGETAHUI KEBENARAN DAN LEBIH MENGETAHUI JALAN KEBENARAN.
● Ini menandakan bahwa Sahabat-Sahabat Nabi Saw juga Tidak Mengetahui Kebenaran..!!???!!
● Ulama-Ulama Salaf juga Tidak Mengetahui Kebenaran..??!!
Imam Syafi'i wa Syafi'iyyah.
Imam Malik wa Malikiyyah.
Imam Hanbal wa Hanbaliyyah.
Imam Hanafi wa Hanafiyyah.
.
● Tidak Terkecuali Panutan Mereka,
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dll.
.
☆ Dan Pada Halaman 14:
“ DAN SUNGGUH KESESATAN INI TELAH MENYEBAR LUAS DAN MENYELURUH KEPADA NEGERI-NEGERI KAUM MUSLIMIN
(Tarikh Najd : 14) *)
.
Penjelasan:
Kalimat ‘AMMA bermakna: Merata dan Menyeluruh ditambah kalimat KAAFFAH sebagai keadaan yang bermakna Mencangkup Secara Keseluruhan.
.
~ Artinya sebelum kedatangan Dakwah Muhamamad bin Abdul Wahhab Seluruh Negeri Kaum Muslimin telah Musyrik dan Sesat TANPA TERKECUALI.
Hanya golongan Wahabi yang Bertauhid.
.
Na’udzu billah.....!!
KITAB: TARIKH NAJD, " di awal bangkitnya manhaj takfiri fitnahtan lil alamin "KITAB: TARIKH NAJD, " di awal bangkitnya manhaj takfiri fitnahtan lil alamin "


KITAB: TARIKH NAJD, " di awal bangkitnya manhaj takfiri fitnahtan lil alamin "1

0 komentar