Imam Syafi'i berkata : telah kafir yang telah MENJISIMKAN ALLAH dan mengingkari JUZ'IYAT

5/ 5 (99)
Imam Syafi'i berkata : telah kafir yang telah MENJISIMKAN ALLAH dan mengingkari JUZ'IYAT wahabiImam Syafi'i berkata : telah kafir yang telah MENJISIMKAN ALLAH dan mengingkari JUZ'IYAT

KITAB: AL-ASHBAH WA AL-NADZAIR , Dikutip dari sahabat facebook Salman Farisi
.
○ Kitab: Al-Ashbah Wa Al-Nadzair.
○ Karya: Imam As-Suyuti.
○ Halaman:
.
= "Berkata Imam Syafi'i:
"Tidak Boleh Mengkafirkan seseorang selagi mana ia Ahl Kiblat (orang islam), KECUALI GOLONGAN YANG MENJISIMKAN ALLAH SWT (Mujassimah) DAN ORANG YANG MENGINGKARI JUZ'IYAT.
.
● Jelas disini Kita Tahu bahwa Hukum orang yang Menjisimkan Allah Swt itu sebenarnya Keluar dari Aqidah Islam.
Mengapa kita Mau Perdebatkan Lagi....?????!!!
.
● Hukum Sudah Jelas dihadapan Mata.
Sudah banyak Bukti ulama-ulama Muktabar yang Mengkafirkan Aqidah Mujassimah.
Tetapi Wahabi Al-Mujassim masih tetap dengan Aqidah ini dan terus Menyesatkan Umat Islam .
.
● Berdoalah Semoga Para Kaum Muslimin yang Masih Awam dan terpengaruh iktiqad seperti ini diberi hidayah Islam oleh Allah Swt.
Aamiiiin...!! 

0 komentar