AL-BANI BERKATA: IMAM ASY-SYAFI'IY BEGURU KEPADA SEORANG PEMBOHONG.. - Blog Darurat Wahabi (www.newsalafy.top)

ANTI TERORIS-KHOWARIJ FITNAHTAN LIL ALAMIN membongkar kesesatan dan bahaya ajaran wahabi tanduk setan ahlul fitnah dari najd berdasarkan al qur'an dan as sunnah serta pendapat fatwa para ulama sunni

by , at , have 0 komentar

AL-BANI BERKATA: IMAM ASY-SYAFI'IY BEGURU KEPADA SEORANG PEMBOHONG..

Di Kutip dari sahabat facebook 
Salman Farisi
● Satu lagi Kebusukan Hati dan Akal dari Ahli Hadast Al-Albani Andalan Kaum Wahabi,
Dia Mengatakan Bahwa, Ibrahim ibn Abi Yahya Al-Aslami atau biasa disebut "ABU ISHAQ AL-MADANI", Adalah Seorang Pembohong...!!!
○ Kitab: Silsilah Al-Ahadits Al-Dzo'ifah.
○ Halaman: 694.
.
Al-Albani: “Ia adalah Kadzdzab/Pembohong besar..!!!
Para ulama besar Ahli Hadist telah Menegaskan Kebiasaannya dalam Berbohong.
Di antara mereka adalah:
Yahya ibn Sa’id (al Qaththan),
Yahya ibn Ma’in,
Ibnu Madani,
Ibnu Hibban dan Ulama Lainnya.
“Asy Syafi’i telah banyak berhujjah dengannya.
Ishaq ibn Rahawaih mengingkarinya atas sikap itu,
Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Adab asy Syafi’i:178.
.
…...........
.
Albani Menukil Perkataan Al-Bazzar:
.
“Dia adalah Gemar Memalsu Hadist, disajikan untuk Beberapa Masalah,
Lalu ia buatkan Sanad untuk Hadist itu.
Dia termasuk Guru Besar Asy-Syafi’i, kami sangat Menyayangkannya".
.
●●●●●
.
☆ Itulah Perkataan Ahli Hadist yang di Bangga-Banggakan oleh Kaum Wahabi...!!!
Hebatkan kan Ulama Kaum Wahabi....????!!!
INILAH BUKTI BAHWA ULAMA WAHABI ANTI MADZHAB ATAU TIDAK BERMADZAB
" TIDAK BERMADZAB SAMA SAJA BERGURU SAMA SETAN , SESAT MENYESATKAN "
ALBANI SESATAL-BANI BERKATA: IMAM ASY-SYAFI'IY BEGURU KEPADA SEORANG PEMBOHONG..
anti wahabi
AL-BANI BERKATA: IMAM ASY-SYAFI'IY BEGURU KEPADA SEORANG PEMBOHONG.. - written by anti wahabi , published at 9/07/2016 08:07:00 PM, categorized as fatwa sesat , kejahatan & sesatnya wahabi . And have 0 komentar
4.82/ 5 (91)
Di Kutip dari sahabat facebook  Salman Farisi ● Satu lagi Kebusukan Hati dan Akal dari Ahli Hadast Al-Albani Andalan Kaum Wahabi, D...
4 Dari 5 BINTANG
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger