SYEIKH WAHABI IBNU TAIMIYAH DAN ABU LAHAB MENDAPAT BERKAH MAULID

5/ 5 (99)
MAULID NABI
maulid nabi adalah MAJELIS DZIKIR SYIAR CINTA ROSUL yang dimana umat islam beramai ramai bergembira demi mensyukuri kelahiran mahluq yang paling dimuliakan oleh ALLAH dan umat islam
perayaan syiar cinta Rosul didasari oleh hadis Nabi
 “Belum sempurna iman seseorang kamu, kecuali kalau saya LEBIH dikasihinya disebanding dengan keluarganya, dengan hartanya dan dengan manusia keseluruhannya” (H. R. Imam Bukhari dan Muslim, lihat Syarah Muslim juzu’ II, halaman 15).
  Di dalam hadits ini dinyatakan bahwa iman itu belum ada atau belum sempurna pada dada seseorang, kecuali kalau orang itu mengasihi Nabi Muhammad Saw. melebihi dari kasihnya kepada familinya (anak istrinya), hartanya dan seluruh manusia.
  " Siapa menhormati hari lahirku, tentu aku akan memberikan syafa’at kepadanya dihari Kiamat ".
diriwayatkan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh, Juz I, halaman 60, menurut Imam Dzahaby: shahih sanadnya
hal ini juga  dilakukan oleh  ROSULULLAH yaitu menghormati dan memperingati hari kelahirannya sebagaimana dalam sahih muslim berikut :“Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari RA bahwa Rasululloh pernah ditanya tentang puasa senin, maka beliau menjawab:” Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku.”(HR.Muslim:1977)
dalam syiar cinta Rosul ini bermaksud memperkenalkan lebih dekat sosok Baginda Nabi dan ajaran islam berasal dan didakwahkan serta diperjuangkan hingga kita merasakan nikmat islam dan nikmat iman sehingga timbullah rasa mencintai dan memulyakannya dengan bersholawat dan mengikuti ajaran islam.
ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD
Baca Juga:' Umat Wahabi Rayakan Maulid Muhammad bin abdul wahab '
BERKAH MAULID JUGA DIRASAKAN ABU LAHAB (KAFIR) DAN IMAM BESAR WAHABI SYEIKH IBNU TAIMIYAH
sebagaimana dalam sahih bukhori berikut :
Diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdulmuttalib melihat Abu Lahab dalam mimpinya, dan Abbas bertanya padanya : “bagaimana keadaanmu?”, abu lahab menjawab : “di neraka, Cuma diringankan siksaku setiap senin karena aku membebaskan budakku Tsuwaibah karena gembiraku atas kelahiran Rasul saw” (Shahih Bukhari haditsno.4813, Sunan Imam Baihaqi Alkubra hadits no.13701, syi’bul iman no.281, fathul baari Almasyhur juz 11 hal 431). Walaupun kafir terjahat ini dibantai di alam barzakh, namun tentunya Allah berhak menambah siksanya atau menguranginya menurut kehendak Allah swt, maka Allah menguranginya setiap hari senin karena telah gembira dg kelahiran Rasul saw dengan membebaskan budaknya.
BAHKAN IBNU TAIMIYAH WALAU DIKENAL SEBAGAI IMAM WAHABI YANG MENYESATKAN AQIDAH UMAT ISLAM PUN MENDAPAT BERKAHNYA diperingan siksa kuburnya ,hal ini dikarenakan atas DUKUNGAN dan fatwa beliau pada perayaan cinta Rosul ,maulid Nabi.
Syeikh Ibn Taimiyah : “Di dalam kitab beliau, Iqtidha’ as-Shiratil Mustaqim, cetakan Darul Hadis, halaman 266, beliau nyatakan: Begitu juga apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia samada menyaingi orang Nasrani pada kelahiran Isa عليه السلام, ataupun kecintaan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan mengagungkan baginda, dan Allah mengurniakan pahala kepada mereka atas kecintaan dan ijtihad ini…”
Seterusnya beliau nyatakan lagi : “Ia tidak dilakukan oleh salaf, tetapi ada sebab baginya, dan tiada larangan daripadanya.”
makam taimiyah
jadi bisa kita simpulkan dengan keutamaan dan besarnya berkah maulid maka hukum merayakan syiar cinta Rosul maulid Nabi dengan bergembira bersuka cita mensyukuri atas lahirnya Nabi kita adalah FARDHU KIFAYAH
*** Alhamdulillah telah tersedia gratis apikasi android BLOG PONSEL ASWAJA, semoga bermanfaat Klik  DOWLOAD APLIKASI ANDROID BLOG PONSEL ASWAJA
ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD
semoga bermanfaat dan kita mendapatkan syafaat beliau, Aamiin

0 komentar