Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin - Blog Darurat Wahabi (www.newsalafy.top)

ANTI TERORIS-KHOWARIJ FITNAHTAN LIL ALAMIN membongkar kesesatan dan bahaya ajaran wahabi tanduk setan ahlul fitnah dari najd berdasarkan al qur'an dan as sunnah serta pendapat fatwa para ulama sunni

Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin

Wahabi mensyariatkan Shalat Sunnah Tarawih 8 rekaat, padahal tidak ada satupun Imam Madzab Sunni yang mensyariatkan
Menurut pendapat jumhur iaitu mazhab Hanafi, Syafi’e dan Hanbali: 20 rakaat (selain Sholat Witir) berdasarkan ijtihad Sayyiduna Umar bin Khattab. Menurut mazhab Maliki: 36 rakaat berdasarkan ijtihad Khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Imam Malik dalam beberapa riwayat memfatwakan 39 rakaat[6]. Walau bagaimana pun, pendapat yang masyhur ialah mengikut pendapat jumhur bahkan ibnu taymiyah juga tarawih 20 rekaat!!!. Lihat dalam kitab fiqh 4 madzab dibawah ini :
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin1
Dalam Kitab “shalat tarawih 20 rekaat karya mufti mesir juga disebutkan seperti diatas :
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin2
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin3
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin4
Di Sisi Syafeiyyah bilangan raka’at terawih adalah 20 rakaat dan bukan 8 sebgaimana yang digembar-gemburkan oleh Mutasyaddid(pelampau) wahabi !
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin5
Didalam muka surat ini pula dijelaskan kenyataan Ibnu Hajar yang menyatakan di sisi kami selain ahli Madinah adalah 20 raka’at.sementara Ahli Madinah melakukan mereka itu dengan 36 raka’at.
Ibnu Taymiyah juga fatwakan tarawih 20 rekaat :
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin6
Bacalah sendiri penulisan Dr Ali Juma’ah tantang terawih .Nak terjemahkan kurang masa.Walaubagaimana pun telah ana jelaskan dalam tajuk Terawih 20 rakaat. Didalam penulisan Dr Ali Jumaah juga menyatakan Ibnu Taimiyyah yang didokong oleh golongan MUTASYADDID(pelampau) juga memfatwakan bilangan rakaat terawih 20 rakaat.
Untuk dalil-dalil dalam perkara ini lihat pada artikel ini di bagian pertama.

indonesia darurat wahabi
Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin - written by indonesia darurat wahabi , published at 6/24/2016 05:20:00 PM, categorized as hujjah sunni , Imam wahabi bongkar kesesatan wahabi . And have 0 komentar
4.82/ 5 (91)
Wahabi mensyariatkan Shalat Sunnah Tarawih 8 rekaat, padahal tidak ada satupun Imam Madzab Sunni yang mensyariatkan Menurut pendapat jum...
4 Dari 5 BINTANG
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger