persamaan aqidah wahabi dengan yahudi,syiah dan nasrani

5/ 5 (99)


persamaan aqidah wahabi dengan yahudi,syiah dan nasrani
Dalam Akidah ,Wahhabi
mendakwa Allah berbentuk SERUPA dgn manusia baik fisik maupun sipat (Rujuk kitab Wahhabi Aqidah Ahlul Imam oleh At-Tuwaijiriy). nah..ternyata Akidah mereka
ini sama dengan Akidah agama yahudi,agama Kristen dan
golongan Islam dari Syiah yang kononkatanya amat dibenci wahabi.

AKIDAH WAHABI SAMA DENGAN AKIDAH YAHUDI :
Dalam kitab Yahudi Safar Al-Muluk Al-Ishah 22 Nomor 19-20,
Yahudi menyatakan akidah kufur di dalamnya :
ﺏﺮﻟﺍ ﺖﻳﺃﺭ ﺏﺮﻟﺍ ﺪﻗ ﻡﻼﻛ ًﺍﺫﺇ ﻊﻤﺳﺎﻓ
ﻝﺎﻗ
ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﺪﻨﺟ ﻞﻛ ﻭ ﻪﻴﺳﺮﻛ ﻰﻠﻋ ﺎًﺴﻻﺟ
ﻩﺭﺎﺴﻳ ﻪﻨﻴﻤﻴﻨﻋ ﻪﻳﺪﻟ ﻦﻋ ﻑﻮﻗﻭ ﻭ
“Berkata : Dengarkanlah engkau kata-kata Tuhan,telah ku lihat Tuhan duduk di atas kursi dan ke
semua tentera langit berdiri di sekitarnya kanan dan kiri” .
- Ibnu Taimiah ikut Membantu
Yahudi Menyebarkan Akidah Yahudi ” Allah Duduk ” : Dalam kitab Ibnu
Taimiah Majmu Fatawa Jilid 4/374 :
ﻰﻠﻋ ﺍًﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑﺭ ﻪﺴﻠﺠﻳ ﻪﻠﻟﺍ ﻥﺇ ﻝﻮﺳﺭ
ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻪﻌﻣ
“Sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Tuhannya mendudukkannya diatas arasy
bersamaNya”.
Tidak cukup dengan itu Ibnu Taimiah turut mengunakan
lafaz kufur Yahudi DEMI MEN-YAHUDIKAN umat islam : Dalam Kitab Ibnu Taimiyah berjudul Syarh Hadith Nuzul cetakan Darul Asimah :
ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻲﺳﺮﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻭ ﺍﺫﺇ ﻙﺭﺎﺒﺗ ﺲﻠﺟ
ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻞﺣَّﺮﻟﺍ ﻂﻴﻃﺄﻛ ﻂﻴﻃﺃ ﻊِﻤُﺳ ﻪﻟ
artinya: ” Apabila Tuhan duduk di atas kursi maka akan terdengarlah bunyi seperti kursi baru diduduki”.
Lihat Kitab mereka: Fathul Majid,Karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Mohd bin Abdul
wahab,m/s:356,Cetakan Darul Salam,Riyadh. (Arab saudi)
yang juga mengatakan” Allah Duduk Dikursi”
Akidah macam diatas diyakini wahabi sehingga Tidak salah jika
ada nada sumbang yang mengatakan Wahabi adalah ISLAM ALA YAHUDI

AKIDAH WAHABI SAMA DENGAN KRISTEN
Perhatikan lagi dalam Injil Ajaran Kristiani :
: ﻲﻓ ﻪﻠﻟﺍ ﺎﻣ ﻦﻋ ﺩﺭﻭ ﻪﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺍﺮﺷﺎﻋ
ﻢﻳﺪﻘﻟﺍ ﺪﻬﻌﻟﺍ
Kristiani berkata pada nomor 7 :6 10 1)
“ ( ﻲﺳﺮﻜﻟﺍ ﺵﺍ ﻰﻠﻋ ”ﻲﻟﺎﻌﻟﺍ ﺲﻟﺎﺟ
ﻪﻠﻟﺍ
artinya: “Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.
Akidah macam diatas diyakini wahabi walapun dengan mode
penyampaian berbeda namun maksudnya sama (menyamakan
Tuhan seperti makhluk,mujasimah) sehingga Tidak salah jika ada nada sumbang yang mengatakan Wahabi adalah ISLAM ALA KRISTEN

AKIDAH WAHABI SAMA DENGAN AKIDAH GOLONGAN SYIAH
Wahhabi mendakwa Allah berbentuk SERUPA dgn manusia (Rujuk kitab Wahhabi Aqidah Ahlul Imam oleh At-Tuwaijiriy). Tahukah anda,TERNYATA Syiah juga berakidah sedemikian. Al Khomaini mendakwa: “Allah menjelma di cermin manusia dan SERUPA dgn
bentuknya” (Rujuk Al-Khomainiy dlm Syarh Du’a).
Kesimpulannya..Syiah dan wahabi sama sama beranggapan Allah
mencipta manusia seperti rupa bentuk Allah atau Allah Sama seperti bentuk Makhluknya.Walau
cara kedua golongan ini menguraikannya dengan caranya masing masing.intinya tetap sama saja. Lucunya Setiap kali Asawadul Adzom/Aljama`ah atau dikenal Ahlussunnah waljama`ah
(aswaja) menjelaskan hukum sesatnya Akidah macam ini pada golongan Wahabi,Pengikut wahabi lantas teriak teriak jika Orang yang menjelaskannya Adalah Syiah(kambing hitamnya
wahabi).padahal Akidah wahabi dengan syiah sama walau dalam hukum Ushul fiqh dan
beberapa syariat lain keduanya berbeda. Bagiku Golongan ini
dua duanya tidak masuk akal sehat ,Rancu.

Ijma Ulama umumnya mengatakan :
sekalipun seribu kali sholat sehari semalam, zakat dengan jumlah yang banyak,naik haji
berulangkali..jika Akidahnya salah maka hukumnya Adalah majhul.Ibarat kaum kafir
Kristen Sholat, Ini jelas tak ada gunanya. Tentu suatu yang luar
biasa nyelenehnya jika mengaku Islam namun Tuhannya tanpa
sadar menjadi TUHAN BERHALA
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
“Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)
dalam hadits diatas pada dasarnya menjelaskan pentingnya sanad Ilmu
agar tidak menyimpang dari maksud maksud Rasulullah sesungguhnya.
berkata Imam Syafii : “Orang yang belajar ilmu tanpa sanad guru bagaikan orang yang
mengumpulkan kayu bakar digelapnya malam,ia membawa pengikat kayu bakar yang
terdapat padanya ular berbisa dan ia tak tahu ( karna merasa pintar sendiri memahami quran dan hadits ”(Faidhul Qadir juz 1 hal 433).
terkait hal ini.. coba anda lihat tingkah laku wahabi salafi.semua
hukum hukum agama seakan mereka ini lebih tahu dan lebih
ahlinya dari golongan manapun.Meraka mengaku
bermanhaj salaf,berpendapat berdasarkan sudut pandang
para ulama salaf.Padahal pada kenyataan kebanyakan Para salaf justru tidak sama dengan paham paham wahabi mulai dari perkara Ushul figh sampai masalah akidah yang telah
diuraikan diatas.

4 Imam Madzhab sepakat mengenai Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Dan Arah Bagi Allah
Asy-Syaikh al-‘Allâmah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Mishri asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 974 H) yang lebih dikenal dengan nama Ibn Hajar al-Haitami dalam karyanya berjudul al-Minhâj al-Qawîm ‘Alâ al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah menuliskan sebagai berikut:

“واعلم أن القَرَافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك”

“Ketahuilah bahwa al-Qarafi dan lainnya telah meriwayatkan dari al-Imâm asy-Syafi’i, al-Imâm Malik, al-Imâm Ahmad dan al-Imâm Abu Hanifah bahwa mereka semua sepakat mengatakan bahwa seorang yang menetapkan arah bagi Allah dan mengatakan bahwa Allah adalah benda maka orang tersebut telah menjadi kafir. Mereka semua (para Imam madzhab) tersebut telah benar-benar menyatakan demikian”[1].
[1] al-Minhâj al-Qawîm ‘Alâ al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah, h. 224

3 komentar