Hadis Sahih Bid'ah Hasanah

5/ 5 (99)
hadis sahih bid'ah hasanah
istilah  " Bid'ah Hasanah " atau sebaik baik bid'ah sudah ada dimasa khalifah Umar r.a dan beliaulah
yang mula mula membuat istilah atau dengan kata lain membagi
bid'ah menjadi dua. JADI ISTILAH INI ADALAH SUNNAH KHULAFAUR ROSYIDIN.
dalam hal ini beliau bersandarkan pada sahih muslim berikut : "
dari “Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa
yang memulai (hal baru)perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh
pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya
tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa
yang memulai(hal baru) perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan
memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi
sedikitpun dari dosa mereka.” (HR.Muslim [1017]).

oleh karena ini ajaran atau sunnah khulafaur Rosyidin maka umat
islam harus membenarkan dan mengikutinya berdasar hadis sahih berikut :
“Wajib atas kalian berpegang tegus dengan ajaranku dan juga ajaran khulafaur rosyidin yang
mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat ajaran tersebut
dengan gigi geraham kalian ” (HR. Tirmidzi no. 2676 dan Ibnu Majah no. 42. sahih)

terpecahnya islam diakhir zaman menjadi 73 golongan adalah hal
yang pasti bahkan di akhir zaman di era imperialisme barat muncul
ajaran salafi palsu di abad 19 di RIYADH (NAJD) ajaran ini lahir dari
konfirasi yahudi dan inggris untuk menghancurkan islam dari dalam .
tentu saja sekte baru dalam islam dakwanya selalu memfitnah umat
islam bid'ah sesat musyrik kafir pada sesama umat islam dan
Rosulullah menyebut sekte baru ini AJARAN TANDUK SETAN AHLUL
FITNAH DARI NAJD.
dan inilah DAKWAH SALAFY PALSU YANG SANGAT DITAKUTKAN OLEH ROSULULLAH ,terjadinya fitnah sesat musryik kafir hingga
penghalalan darah sesama sebagaimana dalam hadis sahih berikut
Rasulullah Saw bersabda:
"Sesungguhnya yang paling Aku takutkan bagi kalian
adalah seseorang yang membaca al-Quran, sehingga
ketika dia terlihat kebesarannya, pembelaannya
untuk Islam, kemudian ia terlepas dan mencampakkannya di
belakangnya, membawa pedang kepada tetangganya dan
menuduhnya syirik. Saya (Khudzaifah) bertanya: Ya Nabiyyallah, siapaka
diantaranya yang lebih berhak pada kesyirikan, yang dituduh
ataukah yang menuduh? Rasulullah Saw menjawab:
Yang menuduh" (HR Ibnu Hibban 1/282 dari Khudzaifah,  dengan sanad yang hasan)
ibnu taimiyah tahlilan ???
ketua Mufty halalkan kenduri sebagai sunnah sedekah untuk mayit
Dalil Selamatan / Kenduri Arwah / Tahlilan 7 hari & 40 Hari
Sayidina Umar Memerintahkan Baca al-Quran Di Dekat Mayit
Bukti Imam Wahabi Sepakat sampainya Bacaan Al qur'an pada si Mayit
Himpunan Hadis Sahih Pembacaan Al Qur'an di Kuburan
Fakta Shohih KeberkahanYasinan
Fakta Hadis Sahih Bid'ah Hasanah
Bukti Bid'ah hasanah di zaman Khalifah
Asbabun Nuzul dan keberkahan Surat yasin
Bukti Shohih Amalan yang Sampai Pada si Mayit
HADIAH PAHALA BACAAN QUR’AN,Kitab “Ahkamun Nisaa”, oleh cucu Abu Bakar Ash-Shiddiq.

2 komentar