MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

5/ 5 (99)
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!1


  Berikut ini hadis sahih muslim mengenai Imam Mahdi Memerangi Pengikut WAhabi, Syiah, Nasrani Dajjal Di AKHIR ZAMAN."Kalian akan perangi jazirah Arab(wahabi) sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian (kalian perangi) persia(syiah) sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Ruum(vatikan nasrani) sehingga Allah menangkan kalian atasnya.Kemudian kalian perangi Dajjal(masih keturunan yahudi) sehingga Allah menangkan kalian atasnya.” (HR Muslim 5161) 
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!2MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!3

"Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa- gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang- wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad 10898) "Andaikan dunia tinggal seharisungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku (Muhammad bin Abdullah) . Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435) 
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!5MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!4

 ISIS TERORIS-KHAWARIJ WAHABI WALAU TERTUMPAS AKAN TERUS MUNCUL KHAWARIJ TERORIS LAINNYA HINGGA DI MASA DAJJAL Dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Ibnu ’Umar bahwa Rasulullah bersabda:“Akan muncul sekelompok pemuda yang (pandai) membaca Al-Qur‘an namun bacaan tersebut tidak melewati kerongkongannya. Setiap kali muncul sekelompok dari mereka pasti tertumpas.” Ibnu ’Umar berkata: ‘Saya mendengar Rasulullah mengulang kalimat: “Setiap kali muncul sekelompok(khawarij) dari mereka pasti tertumpas” lebih dari 20 kali.’ Kemudian beliau berkata: “Hingga muncullah Ad-Dajjal dalam barisan pasukan mereka.” [HR. Ibnu Majah]
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!6

“ Akan muncul segolongan (firqoh) manusia dari arah Timur(firqoh wahabi lahir di najd sebelah timur madinah), yang membaca al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali Qarn (kurun / generasi) mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama dajjal “ (Diriwayatkan imam Thabrani di dalam Al-Kabirnya, imam imam Abu Nu’aim di dalam Hilyahnya dan imam Ahmad di dalam musnadnya)

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!8

Rasulullah saw bersabda: ”Nanti pada akhir zaman akan muncul kaum mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkongan, mereka memecah Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka akan terus bermunculan sehingga keluar yang terakhir daripada mereka bersama Dajjal, maka jika kamu berjumpa dengan mereka, maka perangilah(ideologi dan terorisme) sebab mereka itu seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk khalifah. ” ( Sunan Nasai/4108, Sunan Ahmad/19783 )

0 komentar