HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu

5/ 5 (99)

VIDEO HEBOH !!!

ROSULULLAH S.A.W membongkar kesesatan salafi palsu

TRANS 7 MEMBONGKAR KEBUSUKAN KONFIRASI YAHUDI
DAN IMAM WAHABI SALAFI PALSU UNTUK MENGHANCURKAN ISLAM
DARI DALAM, BERKEDOK MEMURNIKAN TAUHID
MEMBUNUHI UMAT ISLAM DAN MENG WAHABIKAN SEMENANJUNG
ARABIYAH baca hadis sahih 
berkedok murnikan tauhid, manhaj takfiri sangat ditakuti Rosulullah(sahih), pembantaian umat islam yang berawal dari fitnah bid'ah sesat kafir didaerah tempat tinggalnya najd salah satunya buktinya tertulis jelas dalam kitab sejarah milik mereka sendiri yaitu pembunuhan ulama ahlusunnah waljamaah  di najd, baca MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN
perlu di ingat kami hanya menampilkan video yang sesuai dengan riwayat hadis hadis sahih dari Rosululah, dan bahkan Syaikhul islam wahabi yaitu Ibnu TAIMIYAH dan KOMISI FATWA ARAB SAUDI juga membenarkan fakta ini.
SYAIKHUL ISLAM WAHABI AKUI TANDUK SETAN WAHABI AHLUL FITNAH DARI NAJD

يقول المجسم ابن تيمية في كتابه المسمى (بيان تلبيس الجهمية) ج1 /ص 17 : و قد (تواتر) عن النبي صلى الله عليه و سلم إخباره بأن الفتنة و رأس الكفر من المشرق , الذي هو (مشرق مدينته كنجد) . انتهى. ابن تيمية مرجع الوهابية يسمي بلد محمد بن عبد الوهاب مطلعا للفتنة و رأسا للكفر قبل أن يأتي أذنابه بمئات من السنين

Terjemah “Bebas” :

al Mujassim Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya berjudul Bayan Talbis al Jahmiyyah, j. 1, h. 17 menuliskan sebagai berikut:

“Dan telah datang berita secara mutawatir dari Rasulullah yang memberitahukan bahwa  FITNAH BESAR dan PANGKAL KEKUFURAN akan muncul dari arah timur”.

Arah timur yang dimaksud oleh Rasulullah adalah arah timur dari tempat tinggal Rasulullah sendiri, yaitu arah timur kota Madinah. Dan yang dimaksud adalah Nejd. Lihat peta di atas ——————–>> Nejd adalah wilayah timur dari Kota Madinah.

Ibnu Taimiyah adalah “imam besar” dan “referensi yang tidak dapat diganggu gugat” bagi kaum Wahabi. Ibnu Taimiyah  menamakan Nejd; –wilayah tempat munculnya ajaran sesat wahabi yang dirintis oleh Muhammad bin Abdil Wahhab– sebagai tempat kedatangan FITNAH BESAR dan tempat PANGKAL KEKUFURAN. Ibnu Taimiyah telah menuliskan hal itu dalam karyanya di atas ratusan tahun sebelum kedatangan gerakan sesat Wahabi itu sendiri. Ironisnya, aqidah tasybih dan tajsim Ibnu Taimiyah kini menjadi “primadona tanpa tanding yang dipeluk erat” oleh kaum Wahabi.
  AKHIRNYA… KOMISI FATWA ARAB SAUDI SENDIRI BAHWA NGAKU JIKA MASYRIQ ADALAH NAJd. tempat tanduk syetan dan bukan IRAK ATAU IRAN,Para ulama wahhabi-salafi yang bergabung dalam komisi tetap kajian ilmiah dan fatwa telah mengakui bahwa yang disebut masyriq dalam hadits shahih tentang Qornus syaitan adalah NAJD. Namun mereka enggan dan shok (terkejut) mengakuinya, sehingga mereka menutup-nutupinya dari para pengikutnya. Berikut petikan hujjah-hujjah mereka dalam kitab Fatawa Al-Lajnah ad-Daimah jilid 3 fatwa nomer 6667 : س؛ ما هي الفتنة التي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث : ألا إن الفتنة ها هنا….من حيث يطلع قرن الشيطان الحديث…؟؟؟ جـ ؛ ….. وقيل: يعني نجد مسكن ربيعة ومضر وهي مشرق لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: {اللهم بارك لنا في شامنا وفي يـمننا، قالوا: وفي نجدنا؟؟ قال رسول الله: هنالك الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان…} وأهل المشرق يومئذ من مضر….والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط ومن ذلك فتنة مسيلمة الكذاب، وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة - 

kami sertakan pula dalil dalil sahih bukhori muslim mengenai letak najd riyadh :
 ”Sesungguhnya kamu menceritakan kepadaku seseorang yang diwajahnya ada tanduk syetan. Maka datanglah orang tadi berdiri di hadapan sahabat tanpa memberi salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut : ” Aku bertanya kepadamu, apakah engkau merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripadamu sewaktu engkau berada dalam suatu majlis. ” Orang itu menjawab: Benar”. Kemudian dia segera masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat dan dalam riwayat kemudian dia menuju tepi masjid melakukan shalat, maka berkata Rasulullah: ”Siapakah yang akan dapat membunuh orang tersebut ? ”. Abubakar segera berdiri menuju kepada orang tersebut, dan tak lama kembali. Rasul bertanya : Sudahkah engkau bunuh orang tersebut? Abubakar menjawab : ”Saya tidak dapat membunuhnya sebab dia sedang bersujud ”. Rasul bertanya lagi : ”Siapakah yang akan membunuhnya lagi? ”. Umar bin Khattab berdiri menuju orang tersebut dan tak lama kembali lagi. Rasul berkata: ”Sudahkah engkau membunuhnya ? Umar menjawab: ”Bagaimana mungkin saya membunuhnya sedangkan dia sedang sujud”. Rasul berkata lagi ; Siapa yang dapat membunuhnya ?”. Ali segera berdiri menuju ke tempat orang tersebut, tetapi orang terebut sudah tidak ada ditempat shalatnya, dan dia kembali ke tempat nabi. Rasul bertanya: Sudahkah engkau membunuhnya ? Ali menjawab: ”Saya tidak menjumpainya di tempat shalat dan tidak tahu dimana dia berada. ” Rasulullah saw melanjutkan: ”Sesungungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok ”. Sahabat bertanya : ” Wahai nabi Allah, kelompk manakah yang satu itu? Rasulullah menjawab : ”Al Jamaah”. (Musnad Abu Ya’la/ 4127, Majma’ Zawaid/6-229).

Ibnu Umar berkata, “Nabi berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, Terhadap Najd(Riyadh) kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, ‘Dan Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman.’ Maka, saya mengira beliau bersabda pada kali yang ketiga,(ternyata NAJD) ‘Di sana terdapat kegoncangan-kegoncangan (mengacaukan dunia islam),(gemar) fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan(menyesatkan lagi berbahaya).’” [HR Bukhari]

Hadis riwayat Sahal bin Hunaif ra.: Dari Yusair bin Amru, ia berkata: Saya berkata kepada Sahal: Apakah engkau pernah mendengar Nabi saw. menyebut-nyebut Khawarij? Sahal menjawab: Aku mendengarnya, ia menunjuk dengan tangannya ke arah Timur, mereka adalah kaum yang membaca Alquran dengan lisan mereka, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1776) Saat mengatakan itu, Nabi berada di Madinah, Hijaz. Ada pun di timur Madinah/Hijaz adalah Najd, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab:HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu
“Dari sinilah fitnah-fitnah akan bermunculan, dari arah Timur, dan sifat kasar juga kerasnya hati pada orang-orang yang sibuk mengurus onta dan sapi, kaum Baduwi yaitu pada kaum Rabi’ah dan Mudhar(mengurus duniawi ,petro dolar) “.(HR. Bukhari)
  JADI LAHIRNYA AJARAN WAHABI MANHAJ SETAN NAJD SUDAH DIKHABARKAN OLEH ROSULULLAH DALAM BERBAGAI HADIS SAHIH DAN DIJELASKAN PULA OLEH AHLI AQIDAH MUJASIMAH IBNU TAIMIYAH.
baca juga artikel populer dibawah ini :
 1. HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu
 2. AL-BANI BERAKIDAH ” ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT ” & TOLAK AKIDAH “ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ‘ARASY”
 3. ibnu taimiyah tahlilan ???
 4. hadis hadis kenduri majelis dzikir tahlilan dan yasinan
 5. HADIS HADIS SAHIH YASINAN
 6. saudi arabiyah tolak ajaran syeikh albani
 7. syeikh albani kafirkan warga palestina dan wajibkan mereka keluar dari negerinya
 8. syeikh albani dan syeikh utsaimin mengingkari Rosulullah sebagai mahluq paling mulia
 9. Syaikh Albani kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
10. Syeikh Albani si muhadis palsu kafirkan Imam Bukhori
11. syeikh albani muhadis palsu akhir zaman
12. Murid-murid senior Albani buka mulut dan mengungkap pribadi Albani yang sebenarnya
13. SELURUH IMAM MADZHAB SEPAKAT SESATNYA AQIDAH WAHABI SALAFI PALSU
14. syeikh albani menilai Rosulullah sesat
15. syaikhul islam wahabi nyatakan sampainya transfer pahala pada simayit
16. berkedok murnikan tauhid, manhaj takfiri sangat ditakuti Rosulullah(sahih)
17. ISIS KHOWARIJ WAHABI ANJING ANJING NERAKA,disahihkan Albani.
18. SYAIKHUL ISLAM WAHABI AKUI TANDUK SETAN WAHABI AHLUL FITNAH DARI NAJD
19. ROSULULLAH BONGKAR KESESATAN & BAHAYANYA MANHAJ SETAN NAJD
20. ALBANI MUHADIS PALSU DOYAN ONANI DIBULAN RAMADHAN
21. ISIS WAHABI ANJING PELIHARAAN YAHUDI
22. bukti ibnu taimyah sepakat dengan imam Syafi'i membagi dua bid'ah.
23. Taubatnya imam besar wahabi dari aqidah yahudi
24. kaum wahabi tak percaya adanya Wali ALLAH
25. seluruh imam wahabi dan imam madzhab benarkan tasawuf
26. IMAM wahabi tak mengakui Nabi Muhammad sebagai mahluq paling mulia
27. imam wahabi halalkan kenduri sebagai sunnah sedekah untuk mayit
28. hati hati tipu daya setan wahabi, puluhan nama situs penyebar virus wahabi
29. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN
30. Bid'ah hasanah di zaman Khalifah
31. CIRI CIRI KESESATAN ORMAS DAN SEKTE WAHABI SALAFY PALSU
32. Mufti Saudi bolehkan ulang tahun dan syiar acara keagamaan lainnya
33.Qunut subuh sahih, sholat sebagaimana Rosulullah sholat.
34.Rosulullah halakan darah teroris wahabi khawarij
35. berbakti pada kedua orang tua(fardhu 'ain) lebih utama dari jihad perang
36. berbagai hadis sahih mengenai pembacaan al qur'an di kuburan
37. ternyata nikah misyar ala kaum wahabi lebih hina dari mut'ah syiah
38. Astaghfirullah, persamaan jenggot isis wahabi dan jenggot pendeta yahudi
39. pengkhianatan pada Rosulullah,kaum wahabi rayakan maulid muhammad bin abdul wahab
40. mengerikan ! iblis dan wahabi tanduk setan,ahli ibadah yang kekal dineraka
41.Rosulullah mengungkap asal usul kakek moyang wahabi tanduk setan
42. membongkar kesesatan wahabi gafatar
43. Himpunan Artikel Artikel Bukti Kesesatan Wahabi( Ratusan Artikel )

0 komentar