Maret 2016

ANTI TERORIS-KHOWARIJ FITNAHTAN LIL ALAMIN membongkar kesesatan dan bahaya ajaran wahabi tanduk setan ahlul fitnah dari najd berdasarkan al qur'an dan as sunnah serta pendapat fatwa para ulama sunni

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!1


  Berikut ini hadis sahih muslim mengenai Imam Mahdi Memerangi Pengikut WAhabi, Syiah, Nasrani Dajjal Di AKHIR ZAMAN."Kalian akan perangi jazirah Arab(wahabi) sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian (kalian perangi) persia(syiah) sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Ruum(vatikan nasrani) sehingga Allah menangkan kalian atasnya.Kemudian kalian perangi Dajjal(masih keturunan yahudi) sehingga Allah menangkan kalian atasnya.” (HR Muslim 5161) 
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!2MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!3

"Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa- gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang- wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad 10898) "Andaikan dunia tinggal seharisungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku (Muhammad bin Abdullah) . Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435) 
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!5MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!4

 ISIS TERORIS-KHAWARIJ WAHABI WALAU TERTUMPAS AKAN TERUS MUNCUL KHAWARIJ TERORIS LAINNYA HINGGA DI MASA DAJJAL Dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Ibnu ’Umar bahwa Rasulullah bersabda:“Akan muncul sekelompok pemuda yang (pandai) membaca Al-Qur‘an namun bacaan tersebut tidak melewati kerongkongannya. Setiap kali muncul sekelompok dari mereka pasti tertumpas.” Ibnu ’Umar berkata: ‘Saya mendengar Rasulullah mengulang kalimat: “Setiap kali muncul sekelompok(khawarij) dari mereka pasti tertumpas” lebih dari 20 kali.’ Kemudian beliau berkata: “Hingga muncullah Ad-Dajjal dalam barisan pasukan mereka.” [HR. Ibnu Majah]
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!6

“ Akan muncul segolongan (firqoh) manusia dari arah Timur(firqoh wahabi lahir di najd sebelah timur madinah), yang membaca al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali Qarn (kurun / generasi) mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama dajjal “ (Diriwayatkan imam Thabrani di dalam Al-Kabirnya, imam imam Abu Nu’aim di dalam Hilyahnya dan imam Ahmad di dalam musnadnya)

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!8

Rasulullah saw bersabda: ”Nanti pada akhir zaman akan muncul kaum mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkongan, mereka memecah Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka akan terus bermunculan sehingga keluar yang terakhir daripada mereka bersama Dajjal, maka jika kamu berjumpa dengan mereka, maka perangilah(ideologi dan terorisme) sebab mereka itu seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk khalifah. ” ( Sunan Nasai/4108, Sunan Ahmad/19783 )
MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!

   Berikut ini hadis sahih muslim mengenai Imam Mahdi Memerangi Pengikut WAhabi, Syiah, Nasrani Dajjal Di AKHIR ZAMAN. "Kali...
4.82/ 5 (91)
   Berikut ini hadis sahih muslim mengenai Imam Mahdi Memerangi Pengikut WAhabi, Syiah, Nasrani Dajjal Di AKHIR ZAMAN. "Kali...
4 Dari 5 BINTANG

ibnu taimiyah tahlilan ???

ibnu taimiyah tahlilan ???
“Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah)  dengan berkata kepada mereka(menjawab tuduhan mereka), “Dzikir kalian ini bid’ah, mengeraskan suara yang kalian lakukan juga bid’ah”. Mereka memulai dan menutup dzikirnya dengan al-Qur’an, lalu mendoakan kaum Muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Mereka mengumpulkan antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah (laa haula wa laa quwwata illaa billaah) dan shalawat kepada Nabi SAW.?”
Lalu Ibn Taimiyah menjawab(membantah tuduhan mereka): “Berjamaah dalam berdzikir, mendengarkan al-Qur’an dan berdoa adalah amal shaleh, termasuk qurbah dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Dalam
Shahih al-Bukhari, Nabi SAW bersabda,
“Sesungguhnya Allah memiliki banyak Malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berdzikir kepada Allah, maka mereka memanggil,
“Silahkan sampaikan hajat kalian”, lanjutan hadits tersebut terdapat redaksi, “Kami menemukan mereka bertasbih dan bertahmid kepada-Mu”… Adapun memelihara rutinitas aurad (bacaan-bacaan wirid) seperti shalat, membaca al-Qur’an, berdzikir atau berdoa, setiap pagi dan sore serta pada sebagian waktu malam dan lain-lain, hal ini merupakan tradisi Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang saleh, zaman dulu dan sekarang.” (Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, juz 22, hal. 520)
jadi sangat jelas sekali tahlilan dan semacamnya sudah menjadi kebiasaan sejak dulu dikalangan umat islam dan jauh sebelum muhammad bin abdul wahab lahir dan secara tegas syaikh ibnu taimiyah membantah tuduhan bid'ah tersebut.
Baca himpunan hadis shohihnya pada artikel HUKUM tahlilan yasinan menurut sunnah
ibnu taimiyah tahlilan ???

ibnu taimiyah tahlilan ???

“Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah)   dengan berkata kepada mereka(menjawab tuduhan mereka),  ...
4.82/ 5 (91)
“Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah)   dengan berkata kepada mereka(menjawab tuduhan mereka),  ...
4 Dari 5 BINTANG

Fakta Shohih KeberkahanYasinan

HADIS HADIS SAHIH YASINAN
yasin adalah nama sebuah surat di al qur'an sedangkan yasinan adalah kegiatan pembacaan surat yasin berikut ini hadis hadis sahih mengenai yasinan atau kegiatan pembacaan surat yasin :
"Dari Ma'qil bin Yasar bahwa
Rasulullah Saw bersabda: 'Bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang
meninggal(si mayit).' Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-
Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban"
(Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad No 20316, Abu Dawud
No 3121, Ibnu Majah No 1448, al-Thabrani No 510, al-Hakim No 2074,
al-Baihaqi No 6392, al-Thayalisi No 931, Ibnu Abi Syaibah No 10853 dan
al-Nasa'i dalam al-Sunan al-Kubra No 10913) sahih
Rasulullah (sallAllahu ‘alayhi wasallam) bersabda, “Yasin adalah kalbu dari Al
Quran. Tak seorangpun yangmembacanya dengan niat
menginginkan Akhirat melainkan Allah akan mengampuninya.
Bacalah atas orang-orang yang wafat di antaramu.” (Sunan Abu
Dawud). Imam Hakim mengklasifikasikan hadits ini sebagai Sahiih.
Rasulullah (sallAllahu ‘alayhi wasallam) bersabda,
“Barangsiapa membaca Surah Yaseen pada malam hari dengan
niat mencari ridha Allah, dosa-dosanya akan diampuni.” Sahiih ibn
Hibbaan Juz 6 halaman 312, ( lihat juga at-Targhiib juz 2 halaman 377).
Surah ini merupakan jantung Al-Qur’an, sehingga banyak sekali fadhilah
dan khasiat bagi para pembacanya, diantaranya:
1. Jika dibacakan kepada orang yang sekarat (akan meninggal dunia), dapat
mempermudah keluarnya ruh.
Rasulullah saw. bersabda: “Bacakanlah untuk orang yang akan mati surah Yasin” (HR. Abu Daud)
2. Dengan membaca surah Yasin Allah menetapkan pahala
seperti membaca Al-Qur’an 10 kali.
Dari Anas ra. Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya setiap sesuatu
ada jantung hatinya, sedangkan jantung hati Al-Qur’an adalah surah Yasin.
Maka Allah menetapkan baginya seperti membaca Al-Qur’an sepuluh kali.”
3. Dapat memberi syafaat bagi pembacanya, memberi
ampunan pendengarnya,mendapatkan kebagikan di dunia,
hilang ketaukatannya di hari kiamat, menolak kejahatan dan didatangkan segala hajatnya.
Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
“Bahwasanya di dalam Al-Qur’an itu ada satu surah yang
dapat member syafaat kepada pembacanya dan memberi
ampunan bagi pendengarnya, ketahuilah yaitu surat Yasin,
dalam Taurat dinamakan Al-Mu’ammah. Ditanyakan: ‘Ya
Rasulullah, apakah Al-Mu’ammah itu?’ Beliau
bersabda: ‘Yang menjadi penyebab bagi orang yang
membaca dan mendengar mendapatkan kebaikan di dunia
dan menghilangkan ketakutan di akhirat.’ Dan surat Yasin itu
juga disebut Ad-Dafi’ah dan Al-Qadhiyah. Ditanyakan oleh
sahabat: ‘Ya Rasulullah, mengapa demikian?’ Beliau
bersabda: ‘karena dapat menolak kejahatan dan dikabulkan segala hajatnya
bagi orang yang membacanya.”
4. Dapat meringankan siksa kubur.
Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa masuk ke perkuburan lalu membaca
surat Yasin, maka Allah meringankan siksa ahli kubur
pada hari itu dan pembacanya memperolah kebaikan
sebanyak orang yang ada di dalamnya.”
5. Jika membaca surah Yasin pada malam Jum’at maka akan
mendapat ampunan.
Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa membaca surah Yasin pada malam Jum’at,
maka baginya mendapatkan ampunan.”
6. Dengan membaca surat Yasin dapat membaca dapat
memperoleh kemudahan.
Disebutkan dalam hadits Ad-Darimi dari Sahr bin Hausab ia
berkata, Ibnu Abbas berkata: “Barang siapa membaca surat
Yasin di waktu pagi, maka akan mendapatkan kemudahan di
hari itu hingga sore. Dan barangsiapa yang membacanya
di permulaan malam, maka akan mendapatkan kemudahan
pada malam itu sampai pagi.”
7. Dapat mendatangkan berbagai hajat.
Dari Abdullah bin Zubair, bahwa
Nabi saw bersabda: “Barang siapa menjadikan
surah Yasin di permulaan hajatnya, maka hajatnya akan
dikabulkan.”
Begitu besarnya keutamaan (fadhilah) surah Yasin
sebagaimana hadits Rasulullah SAW di atas, sehingga sangat baik
untuk diamalkan membacanya setiap hari
BEGITU BANYAK BERKAH FADHILAH SURAT YASIN SEHINGGA PEMBACAAN SURAT YASIN (YASINAN) SANGAT DIBENCI SETAN DARI GOLONGAN JIN DAN PENGIKUT SETAN GENTAYANGAN DARI NAJD si wahabi manhaj setan najd.
Semoga tulisan ini memberikan manfaat untuk pembaca sekalian dan bersemangat dalam mengamalkannya.
Fakta Shohih KeberkahanYasinan

Fakta Shohih KeberkahanYasinan

yasin adalah nama sebuah surat di al qur'an sedangkan yasinan adalah kegiatan pembacaan surat yasin berikut ini hadis hadis sahih me...
4.82/ 5 (91)
yasin adalah nama sebuah surat di al qur'an sedangkan yasinan adalah kegiatan pembacaan surat yasin berikut ini hadis hadis sahih me...
4 Dari 5 BINTANG

HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu


VIDEO HEBOH !!!

ROSULULLAH S.A.W membongkar kesesatan salafi palsu

TRANS 7 MEMBONGKAR KEBUSUKAN KONFIRASI YAHUDI
DAN IMAM WAHABI SALAFI PALSU UNTUK MENGHANCURKAN ISLAM
DARI DALAM, BERKEDOK MEMURNIKAN TAUHID
MEMBUNUHI UMAT ISLAM DAN MENG WAHABIKAN SEMENANJUNG
ARABIYAH baca hadis sahih 
berkedok murnikan tauhid, manhaj takfiri sangat ditakuti Rosulullah(sahih), pembantaian umat islam yang berawal dari fitnah bid'ah sesat kafir didaerah tempat tinggalnya najd salah satunya buktinya tertulis jelas dalam kitab sejarah milik mereka sendiri yaitu pembunuhan ulama ahlusunnah waljamaah  di najd, baca MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN
perlu di ingat kami hanya menampilkan video yang sesuai dengan riwayat hadis hadis sahih dari Rosululah, dan bahkan Syaikhul islam wahabi yaitu Ibnu TAIMIYAH dan KOMISI FATWA ARAB SAUDI juga membenarkan fakta ini.
SYAIKHUL ISLAM WAHABI AKUI TANDUK SETAN WAHABI AHLUL FITNAH DARI NAJD

يقول المجسم ابن تيمية في كتابه المسمى (بيان تلبيس الجهمية) ج1 /ص 17 : و قد (تواتر) عن النبي صلى الله عليه و سلم إخباره بأن الفتنة و رأس الكفر من المشرق , الذي هو (مشرق مدينته كنجد) . انتهى. ابن تيمية مرجع الوهابية يسمي بلد محمد بن عبد الوهاب مطلعا للفتنة و رأسا للكفر قبل أن يأتي أذنابه بمئات من السنين

Terjemah “Bebas” :

al Mujassim Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya berjudul Bayan Talbis al Jahmiyyah, j. 1, h. 17 menuliskan sebagai berikut:

“Dan telah datang berita secara mutawatir dari Rasulullah yang memberitahukan bahwa  FITNAH BESAR dan PANGKAL KEKUFURAN akan muncul dari arah timur”.

Arah timur yang dimaksud oleh Rasulullah adalah arah timur dari tempat tinggal Rasulullah sendiri, yaitu arah timur kota Madinah. Dan yang dimaksud adalah Nejd. Lihat peta di atas ——————–>> Nejd adalah wilayah timur dari Kota Madinah.

Ibnu Taimiyah adalah “imam besar” dan “referensi yang tidak dapat diganggu gugat” bagi kaum Wahabi. Ibnu Taimiyah  menamakan Nejd; –wilayah tempat munculnya ajaran sesat wahabi yang dirintis oleh Muhammad bin Abdil Wahhab– sebagai tempat kedatangan FITNAH BESAR dan tempat PANGKAL KEKUFURAN. Ibnu Taimiyah telah menuliskan hal itu dalam karyanya di atas ratusan tahun sebelum kedatangan gerakan sesat Wahabi itu sendiri. Ironisnya, aqidah tasybih dan tajsim Ibnu Taimiyah kini menjadi “primadona tanpa tanding yang dipeluk erat” oleh kaum Wahabi.
  AKHIRNYA… KOMISI FATWA ARAB SAUDI SENDIRI BAHWA NGAKU JIKA MASYRIQ ADALAH NAJd. tempat tanduk syetan dan bukan IRAK ATAU IRAN,Para ulama wahhabi-salafi yang bergabung dalam komisi tetap kajian ilmiah dan fatwa telah mengakui bahwa yang disebut masyriq dalam hadits shahih tentang Qornus syaitan adalah NAJD. Namun mereka enggan dan shok (terkejut) mengakuinya, sehingga mereka menutup-nutupinya dari para pengikutnya. Berikut petikan hujjah-hujjah mereka dalam kitab Fatawa Al-Lajnah ad-Daimah jilid 3 fatwa nomer 6667 : س؛ ما هي الفتنة التي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث : ألا إن الفتنة ها هنا….من حيث يطلع قرن الشيطان الحديث…؟؟؟ جـ ؛ ….. وقيل: يعني نجد مسكن ربيعة ومضر وهي مشرق لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: {اللهم بارك لنا في شامنا وفي يـمننا، قالوا: وفي نجدنا؟؟ قال رسول الله: هنالك الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان…} وأهل المشرق يومئذ من مضر….والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط ومن ذلك فتنة مسيلمة الكذاب، وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة - 

kami sertakan pula dalil dalil sahih bukhori muslim mengenai letak najd riyadh :
 ”Sesungguhnya kamu menceritakan kepadaku seseorang yang diwajahnya ada tanduk syetan. Maka datanglah orang tadi berdiri di hadapan sahabat tanpa memberi salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut : ” Aku bertanya kepadamu, apakah engkau merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripadamu sewaktu engkau berada dalam suatu majlis. ” Orang itu menjawab: Benar”. Kemudian dia segera masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat dan dalam riwayat kemudian dia menuju tepi masjid melakukan shalat, maka berkata Rasulullah: ”Siapakah yang akan dapat membunuh orang tersebut ? ”. Abubakar segera berdiri menuju kepada orang tersebut, dan tak lama kembali. Rasul bertanya : Sudahkah engkau bunuh orang tersebut? Abubakar menjawab : ”Saya tidak dapat membunuhnya sebab dia sedang bersujud ”. Rasul bertanya lagi : ”Siapakah yang akan membunuhnya lagi? ”. Umar bin Khattab berdiri menuju orang tersebut dan tak lama kembali lagi. Rasul berkata: ”Sudahkah engkau membunuhnya ? Umar menjawab: ”Bagaimana mungkin saya membunuhnya sedangkan dia sedang sujud”. Rasul berkata lagi ; Siapa yang dapat membunuhnya ?”. Ali segera berdiri menuju ke tempat orang tersebut, tetapi orang terebut sudah tidak ada ditempat shalatnya, dan dia kembali ke tempat nabi. Rasul bertanya: Sudahkah engkau membunuhnya ? Ali menjawab: ”Saya tidak menjumpainya di tempat shalat dan tidak tahu dimana dia berada. ” Rasulullah saw melanjutkan: ”Sesungungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok ”. Sahabat bertanya : ” Wahai nabi Allah, kelompk manakah yang satu itu? Rasulullah menjawab : ”Al Jamaah”. (Musnad Abu Ya’la/ 4127, Majma’ Zawaid/6-229).

Ibnu Umar berkata, “Nabi berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, Terhadap Najd(Riyadh) kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, ‘Dan Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman.’ Maka, saya mengira beliau bersabda pada kali yang ketiga,(ternyata NAJD) ‘Di sana terdapat kegoncangan-kegoncangan (mengacaukan dunia islam),(gemar) fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan(menyesatkan lagi berbahaya).’” [HR Bukhari]

Hadis riwayat Sahal bin Hunaif ra.: Dari Yusair bin Amru, ia berkata: Saya berkata kepada Sahal: Apakah engkau pernah mendengar Nabi saw. menyebut-nyebut Khawarij? Sahal menjawab: Aku mendengarnya, ia menunjuk dengan tangannya ke arah Timur, mereka adalah kaum yang membaca Alquran dengan lisan mereka, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1776) Saat mengatakan itu, Nabi berada di Madinah, Hijaz. Ada pun di timur Madinah/Hijaz adalah Najd, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab:HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu
“Dari sinilah fitnah-fitnah akan bermunculan, dari arah Timur, dan sifat kasar juga kerasnya hati pada orang-orang yang sibuk mengurus onta dan sapi, kaum Baduwi yaitu pada kaum Rabi’ah dan Mudhar(mengurus duniawi ,petro dolar) “.(HR. Bukhari)
  JADI LAHIRNYA AJARAN WAHABI MANHAJ SETAN NAJD SUDAH DIKHABARKAN OLEH ROSULULLAH DALAM BERBAGAI HADIS SAHIH DAN DIJELASKAN PULA OLEH AHLI AQIDAH MUJASIMAH IBNU TAIMIYAH.
baca juga artikel populer dibawah ini :
 1. HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu
 2. AL-BANI BERAKIDAH ” ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT ” & TOLAK AKIDAH “ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ‘ARASY”
 3. ibnu taimiyah tahlilan ???
 4. hadis hadis kenduri majelis dzikir tahlilan dan yasinan
 5. HADIS HADIS SAHIH YASINAN
 6. saudi arabiyah tolak ajaran syeikh albani
 7. syeikh albani kafirkan warga palestina dan wajibkan mereka keluar dari negerinya
 8. syeikh albani dan syeikh utsaimin mengingkari Rosulullah sebagai mahluq paling mulia
 9. Syaikh Albani kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
10. Syeikh Albani si muhadis palsu kafirkan Imam Bukhori
11. syeikh albani muhadis palsu akhir zaman
12. Murid-murid senior Albani buka mulut dan mengungkap pribadi Albani yang sebenarnya
13. SELURUH IMAM MADZHAB SEPAKAT SESATNYA AQIDAH WAHABI SALAFI PALSU
14. syeikh albani menilai Rosulullah sesat
15. syaikhul islam wahabi nyatakan sampainya transfer pahala pada simayit
16. berkedok murnikan tauhid, manhaj takfiri sangat ditakuti Rosulullah(sahih)
17. ISIS KHOWARIJ WAHABI ANJING ANJING NERAKA,disahihkan Albani.
18. SYAIKHUL ISLAM WAHABI AKUI TANDUK SETAN WAHABI AHLUL FITNAH DARI NAJD
19. ROSULULLAH BONGKAR KESESATAN & BAHAYANYA MANHAJ SETAN NAJD
20. ALBANI MUHADIS PALSU DOYAN ONANI DIBULAN RAMADHAN
21. ISIS WAHABI ANJING PELIHARAAN YAHUDI
22. bukti ibnu taimyah sepakat dengan imam Syafi'i membagi dua bid'ah.
23. Taubatnya imam besar wahabi dari aqidah yahudi
24. kaum wahabi tak percaya adanya Wali ALLAH
25. seluruh imam wahabi dan imam madzhab benarkan tasawuf
26. IMAM wahabi tak mengakui Nabi Muhammad sebagai mahluq paling mulia
27. imam wahabi halalkan kenduri sebagai sunnah sedekah untuk mayit
28. hati hati tipu daya setan wahabi, puluhan nama situs penyebar virus wahabi
29. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN
30. Bid'ah hasanah di zaman Khalifah
31. CIRI CIRI KESESATAN ORMAS DAN SEKTE WAHABI SALAFY PALSU
32. Mufti Saudi bolehkan ulang tahun dan syiar acara keagamaan lainnya
33.Qunut subuh sahih, sholat sebagaimana Rosulullah sholat.
34.Rosulullah halakan darah teroris wahabi khawarij
35. berbakti pada kedua orang tua(fardhu 'ain) lebih utama dari jihad perang
36. berbagai hadis sahih mengenai pembacaan al qur'an di kuburan
37. ternyata nikah misyar ala kaum wahabi lebih hina dari mut'ah syiah
38. Astaghfirullah, persamaan jenggot isis wahabi dan jenggot pendeta yahudi
39. pengkhianatan pada Rosulullah,kaum wahabi rayakan maulid muhammad bin abdul wahab
40. mengerikan ! iblis dan wahabi tanduk setan,ahli ibadah yang kekal dineraka
41.Rosulullah mengungkap asal usul kakek moyang wahabi tanduk setan
42. membongkar kesesatan wahabi gafatar
43. Himpunan Artikel Artikel Bukti Kesesatan Wahabi( Ratusan Artikel )
HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu

HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu

VIDEO HEBOH !!! ROSULULLAH S.A.W membongkar kesesatan salafi palsu TRANS 7 MEMBONGKAR KEBUSUKAN KONFIRASI YAHUDI DAN IMAM WAHABI SA...
4.82/ 5 (91)
VIDEO HEBOH !!! ROSULULLAH S.A.W membongkar kesesatan salafi palsu TRANS 7 MEMBONGKAR KEBUSUKAN KONFIRASI YAHUDI DAN IMAM WAHABI SA...
4 Dari 5 BINTANG

Saudi Arabiyah Tolak Ajaran Syeikh Albani

KERAJAAN SAUDI ARABIA TOLAK AJARAN WAHHABI AL-ALBANI&PENGIKUTNYA -berbukti

SAUDI ARABIA MENOLAK AJARAN YANG DIBAWA OLEH NASIRUDDIN AL-ALBANY DAN PENGIKUTNYA YANG TERKENAL DENGAN AJARAN WAHHABI TETAPI KONONNYA MENDAKWA SEBAGAI SALAFI. MENERUSI DEKAN UNIVERSITI MUHAMMAD BIN SU’UD IAITU SEBUAH UNIVERSITI TERKEMUKA DI NEGARA SAUDI ARABIA MENEKAN BAHAWA AJARAN YANG DIBAWA OLEH AL-ALBANI DAN PENGIKUTNYA BUKAN AJARAN SEBENAR DAN BUKAN FAHAMAN SALAF YANG SAHIH SEPERTI YANG DIDAKWA.
Kita di Malaysia terdapat sebahagian golongan yang mengikut ajaran Al-Albany seperti MAZA, Institut Al-Qayyim dan sebagainya. Sebenarnya Saudi Arabi telah lama menolak ajaran mereka ini walaupun mereka mendakwa sebagai Salaf sebenar.
DI BAWAH INI MERUPAKA BUKTI BAHAWA SAUDIA ARABIA SEKARANG MENOLAK AJARAN AL-ALBANI AL-WAHHABI DAN PENGIKUTNYA :
Saudi Arabiyah Tolak Ajaran Syeikh Albani1Saudi Arabiyah Tolak Ajaran Syeikh Albani

Saudi Arabiyah Tolak Ajaran Syeikh Albani

Saudi Arabiyah Tolak Ajaran Syeikh Albani

KERAJAAN SAUDI ARABIA TOLAK AJARAN WAHHABI AL-ALBANI&PENGIKUTNYA -berbukti SAUDI ARABIA MENOLAK AJARAN YANG DIBAWA OLEH NASIRUDDIN A...
4.82/ 5 (91)
KERAJAAN SAUDI ARABIA TOLAK AJARAN WAHHABI AL-ALBANI&PENGIKUTNYA -berbukti SAUDI ARABIA MENOLAK AJARAN YANG DIBAWA OLEH NASIRUDDIN A...
4 Dari 5 BINTANG

Syeikh Albani Kafirkan Warga Palestina dan Wajibkan Mereka keluar dari negerinya

Syeikh Albani Kafirkan Warga Palestina dan Wajibkan Mereka keluar dari negerinyaOleh: Abu Syafiq 006012-2850578.

Beginilah citarasa Wahhabi demi mengkafirkan umat Islam khususnya yang ditindas oleh sahabat karib Wahhabi iaitu Yahudi terhadap umat Islam di bumi Palestin.

Fatwa al Bani tentang Palestina Sumber: http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=4&t=1408&start=20 al-bani mengeluarkan fatwa yang isinya mengharuskan warga muslim Palestina agar keluar dari negeri mereka dan mengosongkan tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Dalam hal ini al-bani mengatakan: نم لك نإو ىرخأ دالب ىلإ اوجرخيو مهدالب اورداغي نأ نيينيطسلفلا ىلع نإ” ,“رفاك مهنم نيطسلف يف يقب “Warga muslim Palestina harus meniggalkan negerinya ke negara lain. Semua orang yang masih bertahan di Palestina adalah kafir” (Fatawa al-bani, hal. 18)

Rujuk kenyataan ulamak Wahhabi ini iaitu Al-Bani mengkafirkan umat islam di Palestian secara mutlak dan mewajibkan umat Islam keluar dari Palestin dalam Majalah Al-Liwa' Jordan keluaran tarikh 7/7/1993 m/s 16 dan dalam kitab AlBani sendiriberjudul "Fatawa Al-Bani" m/s 18 Jam'u 'Ukkashah Abdul Manan cetakan Maktabah At-Turoth dan jugan dalam rakaman ceramah AlBani dirumahnya pada tarikh 22/4/1993 serta surat khabar As-suhuf 1/9/1993.

Penghukuman Albani sedemikian menyebabkan ramai ulama Islam dan pemimpin Islam bangkit menentang diantaranya yang menentang Albani dalam permasaalahan ini adalah Dr. Solah Al-Kholidy yang menyatakan fatwa Albani tersebut merupakan BERTENTANGAN dengan As-Sunnah dan Islam itu sendiri. Begitu juga pemimpin Jordan Dr. Ali Al-Faqir Menteri Wizarah Alqouf Jordan turut menentang kenyataan Albani tersebut dan menyifatkannya sebagai YAHUDI.Rujuk As-Suhuf 1/9/1993.

Soalan saya: APAKAH HELAH DISEBALIK INI WAHAI WAHHABI? APAKAH GUNANYA WAHHABI MENGKAFIRKAN DAN MENYURUH SERTA MENWAJIBKAN KEPADA UMAT ISLAM DI PALESTIAN KELUAR TERUS DARI BUMI PALESTIN? ADALAH KAMU SEMUA REDHO BUMI PALESTIN DIRAMPAS OLEH YAHUDI LAKNAT ATAU KAMU SEMUA ADALAH PENDOKONG KEMENANGAN MUSAILAMATUL KAZZAB DAN YAHUDI TERKINI???!!!
BUSUK SUNGGUH BUNYINYA SEORANG YANG PADA PANDANGAN MATA WAHHABI SEBAGAI PAKAR HADITH RUPA-RUPANYA PENYOKONG KUAT PERAMPAS YAHUDI KE ATAS TANAH AMBIYA' !
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:04 PM
Syeikh Albani Kafirkan Warga Palestina dan Wajibkan Mereka keluar dari negerinya

Syeikh Albani Kafirkan Warga Palestina dan Wajibkan Mereka keluar dari negerinya

Oleh: Abu Syafiq 006012-2850578. Beginilah citarasa Wahhabi demi mengkafirkan umat Islam khususnya yang ditindas oleh sahabat karib Wahha...
4.82/ 5 (91)
Oleh: Abu Syafiq 006012-2850578. Beginilah citarasa Wahhabi demi mengkafirkan umat Islam khususnya yang ditindas oleh sahabat karib Wahha...
4 Dari 5 BINTANG

Syeikh Albani dan Syeikh Utsaimin Mengingkari Rosulullah sebagai Mahluq paling Mulia

DUA ekor kebanggaan pengikut ajaran WAHABI; IBNU UTSAIMIN DAN AL ALBANI MENGINGKARI RASULULLAH SEBAGAI MAKHLUK ALLAH PALING MULIA……; salah satu bukti KEBODOHAN KESESATAN ULAMA NAJD  

Kitab ini karya Ibnu Utsaimin berjudul al Manahi al Lafzhiyyah, h. 161, lihat scan berikut:

Ini adalah terjemah lengkapnya:
TAMPAK JELAS SYEIKH UTSAIMIN BUKANNYA MENYALAHKAN PENDAPAT SI GURU UNIVERSITAS YANG BERPENDAPAT BAHWA SEBUAH KESALAHAN JIKA MENGANGGAP ROSULULLAH SEBAGAI MAHLUQ  PALING MULIA DENGAN ALASAN KARANGAN ORANG TASAWUF TETAPI UTSAIMIN MALAH BERDALIL MENDUKUNG PENDAPAT GURU TERSEBUT
Ibnu Utsaimin di tanya: “Ada salah seorang guru di perguruan tinggi mengatakan bahwa mengucapkan “NABI MUHAMMAD ADALAH MAKHLUK PALING MULIA” adalah kata-kata yang tidak benar, menurutnya ini adalah ungkapan para ahli tasawuf. Ia berdalil dengan firman Allah:

ويخلق ما لا تعلمون (النحل: 8)

[Allah menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui/QS. An-Nahl: 8], menurutnya; makhluk Allah ini sangat banyak, kita tidak dapat menghitung jumlahnya, [menurutnya bisa saja ada yang lebih mulia dari nabi Muhammad]; maka kenapa kita harus mengatakan bahwa nabi Muhammad sebagai makhluk Allah paling mulia?

Ibnu Utsaimin menjawab [qabbahahullah]: “Pendapat yang masyhur menurut mayoritas ulama adalah ungkapan-ungkapan semacam ini dalam pemahaman mutlak; artinya nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk-makhluk lainnya, seperti perkataan seorang dalam bair syairnya:

وأفضل الخلق على الإطلاق  #   نبينا فمل عن الشقاق

“Dan makhluk paling utama secara mutlak adalah nabi kita; Muhammad, maka hindarilah dari perselisihan pendapat”. [bait Syekh Ibrahim al Laqqani dalam Jawharah at Tauhid]. Tetapi yang lebih hati-hati dan lebih selamat adalah kita katakan; “Muhammad adalah pimpinan seluruh anak Adam”, “manusia paling mulia”, “nabi yang paling mulia”, atau kata-kata semacam ini. DAN SAYA TIDAK MENGETAHUI SAMPAI DETIK INI BAHWA MUHAMMAD ADALAH MAKHLUK ALLAH YANG LEBIH UTAMA DARI SEGALA MALHLUK APAPUN SECARA MUTLAK.

PARAAAAH…. ente Utsaimin!!!!! Ente mengutip bait Syekh Ibrahim al Laqani, dan ente katakan bahwa pendapat masyhur di kalangan ulama adalah bahwa nabi Muhammad makhluk Allah paling mulia secara mutlak…. lalu ente membuat pendapat sendiri yang menurut ente LEBIH HATI-HATI dan LEBIH SELAMAT….. heh!! Yang ada justru ente “NYELENEH” karena menyalahi pendapat yang ente katakan sendiri sebagai pendapat masyhur…. gharib ente Utsaimin!!!! Man Syadza Syadza finnar………

Berikut ini BUKTI PARAH LAINNYA…. dari tulisan al Albani, bukunya berjudul Kitab at Tawassul; Anwa’uhu Wa Ahkamuhu, isinya pada halaman ini dan Albani bukan meluruskan kesesatan Utsaimin tetapi malah MENGINGKARI NABI MUHAMMAD SEBAGAI MAKHLUK PALING MULIA, lihat scan ini:

Berikut terjemah  yang berwarna kuning, berkata al Albani [qabbahahullah]:

“Perkara ke tiga dan yang terakhir; bahwa SANG DOKTOR (Ibnu Utsaimin) menganggap bahwa nabi Muhammad adalah makhluk Allah paling mulia secara mutlak. Ini adalah keyakinan(bait Syekh Ibrahim al Laqqani), –yang dia sendiri tidak menetapkan kebenarannya–, yang seharusnya ditetapkan dengan dalil yang nyata (qath’iyyutsubut), dan petunjuk yang jelas (qath’iyyuddilalah); artinya harus ada ayat al Qur’an yang menetapkan secara jelas keyakinan semacam ini, atau hadits nabi yang mutawatir menunjukan demikian. SEKARANG… MANA DALIL PASTI YANG MENGATAKAN BAHWA NABI MUHAMMAD SEBAGAI MAKHLUK ALLAH YANG PALING MULIA SECARA MUTLAK?

Inilah keyakinan BURUK kaum Wahabi, tidak ada dalam HATI mereka ruang untuk mencintai Rasulullah; yang ada kata ”cinta” di MULUT doang… benar; kalau di MULUT mereka dech paling BERKOAR mengatakan cinta kepada Rasulullah.
Na’udzu billah Min Fitnatihim…..BACA JUGA Bukti Syeikh Albani Menilai Rosulullah Sesat
Syeikh Albani dan Syeikh Utsaimin Mengingkari Rosulullah sebagai Mahluq paling Mulia

Syeikh Albani dan Syeikh Utsaimin Mengingkari Rosulullah sebagai Mahluq paling Mulia

DUA ekor kebanggaan pengikut ajaran WAHABI; IBNU UTSAIMIN DAN AL ALBANI MENGINGKARI RASULULLAH SEBAGAI MAKHLUK ALLAH PALING MULIA…...
4.82/ 5 (91)
DUA ekor kebanggaan pengikut ajaran WAHABI; IBNU UTSAIMIN DAN AL ALBANI MENGINGKARI RASULULLAH SEBAGAI MAKHLUK ALLAH PALING MULIA…...
4 Dari 5 BINTANG

Syaikh Albani Kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Mufti BEN BAZ&Tuwaijiry adalah KAFIR&MUSYABBIH- kata Al-Bani (berbukti)

Syaikh Albani Kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
AL-ALBANI AL-WAHHABI KAFIRKAN BEKAS MUFTI SAUDI BEN BAZ AL-WAHHABI
Seorang tokoh agama baru agama Wahhabi bernama Nasiruddin Al-Albani yang menjadi nabi kepada agama Wahhabi telah menghukum KAFIR ke atas seluruh Wahhabi khususnya pengarang buku Wahhabi yang terkenal bernama Al-Tuwaijiry dan Abdul Aziz Bin Baz kerana menyamakan Allah dengan makhluk dan merujuk dhomir kata ganti nama dalam hadith Nabi dengan cara yang salah dan terpesong.
At-Tuwaijiry merupakan penulis buku Wahhabi yang banyak mengunakan dalil dari ucapan Yahudi untuk menyamakan Allah dengan makhluk dan Abdul Aziz Bin Baz yang merupakan bekas Mufti Saudi pula memuji bukunya dan menyokong sepenuhnya dengan menyatakan bahawa dhomir tersebut kembali kepada Allah dan dengan itu Al-Albani telah menghukum KAFIR ke atas kedua-duanya sekali kerana sepatutnya dhomir itu kembali kepada nabi Adam. Maha suci Allah dari menyerupai nabi Adam dan makhluk lain.
Sekiranya anda telah download rakaman itu sila fokuskan pada pentakfiran Al-Albani Al-Wahhabi keatas Wahhabi At-Tuwaijiry termasuk Ben Baz bekas Mufti Saudi yang menyokong Al-Tuwaijiry. Sila fokus pada minit 12 hingga tamat.
Syaikh Albani Kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Syaikh Albani Kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Mufti BEN BAZ&Tuwaijiry adalah KAFIR&MUSYABBIH- kata Al-Bani (berbukti) AL-ALBANI AL-WAHHABI KAFIRKAN BEKAS MUFTI SAUDI BEN ...
4.82/ 5 (91)
Mufti BEN BAZ&Tuwaijiry adalah KAFIR&MUSYABBIH- kata Al-Bani (berbukti) AL-ALBANI AL-WAHHABI KAFIRKAN BEKAS MUFTI SAUDI BEN ...
4 Dari 5 BINTANG

Bukti albani mengkafirkan imam bukhari

Syeikh Albani si Muhadis Palsu Kafirkan Imam Bukhori1 
Syeikh Albani si Muhadis Palsu Kafirkan Imam Bukhori
Di sediakan oleh ;
Abu Lehyah al-Kelantany
(0133005046)
بيان الحق وكشف أهل الضلال

بسم لله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين,
المنـزه عن الشبيه والمثيل والزوجة والولد والإخوان، الموجود بلا جهة ولا مكان، المنـزه عن كل ما لا يليق به من الصفات والنعوت، والملك القهار ذي الجلال والجبروت، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وخاتم أنبياء الإسلام، وعلى ءاله الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.ـ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حتى متى ترعون عن ذكر الظالم اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس

Antara Fatwanya lagi, mengingkari takwilan Imam Bukhari. Sesungguhnya Imam Bukhari telah mentakwilkan Firmanallah :
كل سيء هالك إلا وجهه
قال البخاري بعد هذه الأية : أي ملكه
Tetapi Al-Albaany mengkritik keras takwilan ini lalu berkata :

(( هذا لا يقوله مسلم مؤمن ))
” Ini sepatutnya tidak dituturkan oleh seorang Muslim yang beriman “. Lihatlah kitab (( Fatawa Al-Albaany )) m/s 523.Tentang takwilan Imam Bukhari ini adalah suatu yang diketahui ramai kerana jika dilihat pada naskhah yang ada pada hari ini tidak ada yang lain melainkan termaktub di sana takwilan Imam Bukhari terhadap ayat Mutasyabihat tadi. Di samping itu juga, ini adalah antara salah satu dalil konsep penakwilan nusush sudah pun wujud pada zaman salaf (pendetailan pada pegertian makna). Bagaimana Beliau berani melontarkan pengkafiran terhadap Imam Bukhary As-Salafi dan mendakwa Imam Bukhary tiada iman dalam masa yang sama beriya-riya mengaku dirinya sebagai Muhaddits??!! memalukan je..
Beliau bukanlah hanya terhenti di situ sahaja, tetapi berani lagi mengeluarkan fatwa-fatwa sesat termasuk pengharaman bertawassul kepada dengan diri Nabi Sollallahu ‘Alaihi WassallaM dan menjadikan Istigahtsah selain daripada nabi sebagai syirik.Perkara ini boleh di rujuk didalam kitabnya (( AL-TAWASSSUL)),m/s 70 dan 73. Maka apa yang akan dikata oleh pengikut yang taasub dengan Al-Albaany jika penulis mengatakan Imam Bukhary meriwayatkan Hadis Tentang hari kiamat yang menunjukkan keharusan beristighatsah..yallah nanzur…
(( فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمحد ))

” maka ketika mana mereka juga beristighatsah dengan nabi Adam kemudian Nabi Musa, kemudian nabi Muhamad”..
Sebenarnya berlambak lagi dalil-dalil tentang keharusan bertawassul dan beristighatsah yang sohih dan diriwayatkan oleh ulama’-ulama’ muhadditsin yang muktabar….CUME WAHHABY KENO GHETI BAHASO CIKIT, JANGE DOK GHETI KAPIR KO OGHE JAH…HADITS TOK GHETI JGN KECEK. PUAK WAHHABI DALIL TAK DOK, KONA JAH BANYOK. PUOK-PUOK ASWJ BERMANHAJ SUNNAH DAN PENUH DENGAN DALIL..INGAT JANGE NIPU DALAM AGAMO.. MAHKAMAH ALLAH ADALAH MAHKAMAH PALING ADIL..TUNGGULAH WAHAI WAHHABI Disediakan oleh :Abu Lehyah Al-Kelantany.
fakta muhaddist akhir zaman albani mengkafirkan imam bukhari baca juga Bukti Syeikh Albani Menilai Rosulullah Sesat - Blog Darurat Wahabi ...
Bukti albani mengkafirkan imam bukhari

Bukti albani mengkafirkan imam bukhari

  Di sediakan oleh ; Abu Lehyah al-Kelantany (0133005046) بيان الحق وكشف أهل الضلال بسم  لله الرحمن الرحيم, الحم...
4.82/ 5 (91)
  Di sediakan oleh ; Abu Lehyah al-Kelantany (0133005046) بيان الحق وكشف أهل الضلال بسم  لله الرحمن الرحيم, الحم...
4 Dari 5 BINTANG

Sony Nur PROFIL ADMIN

Sony Nur adalah Ustad Blogger dari
Surabaya, Jawa Timur
Indonesia
Follow Sony Nur Di Dan

Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->