Bukti Muhamad bin Abdul Wahab Khowarij Akhir Zaman

5/ 5 (99)
artikel ini diambil dari biografi sejarah milik umat wahabi yaitu TARIKH  AN NAJDI
Terbongkarnya kejahatan Muhammad bin Abdul Wahhab melalui tangan-tangan pengikut
setianya Para pengikut sekte wahabi ketika banyak tulisan membongkar
kejahatan pendiri paham mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab diantaranya tindakan
kriminalitas yang dilakukan Muhammad bin Abdul wahhab seperti mengkafirkan, memfitnah
dan sampai membunuh, maka dengan spontan mereka mengatakan itu kedustaan dan
bohong belaka. Mereka berusaha menutupi sejarah kelam pendiri ajaran mereka sendiri, tapi walau
bagaimanapun sejarah kelam mereka tidak bisa ditutup-tutupi atau direkayasa.
Dan maha besar Allah yang telah membongkar kejahatan orang-orang yang dhalim dan sesat
melalui tangan-tangan mereka sendiri. Kali ini saya akan menampilkan pada pembaca bukti
kejahatan Muhamamad bin Abdul wahhab dan para pengikutnya melalui tulisan seorang murid
Muhammad bin Abdul wahhab sendiri yaitu Syaikh Husain bin Ghannam yang telah menulis
sejarah Najd dan terangkumkan dalam kitab karyanya Tarikh an-Najd yang sudah masyhur.
Syaikh Husain bin Ghannam berkata “ Syaikhku Muhamamd bin Abdul Wahhab berkata :
ﻋﻴﻴﻨﺔ - ﺑﻠﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ - ﻣﻌﻤَّﺮ ﺑﻦ ﺇﻥ
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺸﺮﻙٌ ﻛﺎﻓﺮ ،
ﺗﻌﺎﻫﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ t
ﻭﻗﺘﻠﻨﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ
ﺭﺟﺐ ﻣﺼﻼﻩ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻫﻮ
1163
“ Sesungguhnya Utsman bin Mu’ammir seorang hakim negeri Uyainah adalah orang yang
musyrik dan kafir. Ketika kaum msulimin mengetahui kekafiran Utsman, maka mereka berencana
untuk membunuhnya setelah selesai sholat jum’atnya. DAN KAMI MEMBUNUHNYA
SEDANGKAN UTSMAN MASIH BERADA DI TEMPAT SHOLATNYA
DI DALAM MASJID di bulan Rajab tahun 1163 H (1750 M) “. (Tarikh an-Najd
halaman 97)
MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN 1

===========================
=======
Perhatikanlah wahai pembaca, syaikh Husain menceritakan kisah yang diceritakan sendiri oleh
Muhamamad bin Abdul Wahhab. Di mana Muhamamd bin Abdul wahhab memvonis musyrik dan
kafir terhadap Utsman bin Mu’ammir seorang hakim di Uyainah.
Yang dimaksud kaum muslimin tersebut adalah para pengikut
Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri.
Dan perhatikanlah wahai pembaca, dengan bangga Husain dan Muhammad bin Abdul
Wahhab menceritakan kronologinya ketika membunuh Utsman bin Mu’ammir tersebut.
Ironisnya mereka membunuh di dalam masjid dan Utsman masih di dalam masjid
bertepatan hari jum’at dan setelah menunaikan ibadah sholat jum’atnya…Laa haula wa laa
quwwata illaa billah… Suatu dosa besar yang berlipat-lipat yang dilakukan Muhamamd
ibn Abdul wahhab sekaligus, tapi ia merasa tindakan kejam dan busuknya itu suatu perbuatan
mulia dan ia merasa bangga akan hal itu. Naudzu billahi min dzaalik..
Dan semoga Utsman bin Mu’ammir ditinggikan derajatnya oleh Allah Swt, kita sudah paham
orang muslim yang wafat di hari jum’at, maka ia mendapatkan keistimewaan dari Allah terlebih
wafatnya di dalam keaniayaan dari orang yang dhalim.
 DENGAN DALIH MEMURNIKAN TAUHID MEMFITNAH DAN MEMBASMI SEMUA GOLONGAN ISLAM, DAKWAH PENGIKUT AJARAN SALAFY PALSU INI SANGAT DI TAKUTI OLEH ROSULULLAH sebagai mana hadis sahih berikut: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya yang paling Aku takutkan bagi kalian adalah seseorang yang membaca al-Quran, sehingga ketika dia terlihat kebesarannya, pembelaannya untuk Islam, kemudian ia terlepas dan mencampakkannya di belakangnya, membawa pedang kepada tetangganya dan menuduhnya syirik. Saya (Khudzaifah) bertanya: Ya Nabiyyallah, siapaka diantaranya yang lebih berhak pada kesyirikan, yang dituduh ataukah yang menuduh? Rasulullah Saw menjawab: Yang menuduh" (HR Ibnu Hibban 1/282 dari Khudzaifah, dengan sanad yang hasan)

0 komentar